Prima pagină > Presă > A început campania electorală. Cu complicitatea Curții de Apel, OTV continuă să încalce legea…

A început campania electorală. Cu complicitatea Curții de Apel, OTV continuă să încalce legea…

A început campania electorală. Cu complicitatea nerușinată  a Curții de Apel, OTV continuă să facă publicitate politică Partidului Paranoicului Dan Diaconescu…

Observ că la OTV, sub conducerea  țăcănitului Silviu Alupei, se desfășoară un adevărat ospăț … se sărbătorește ca o mare victorie faptul că în complicitate cu cei de la Curtea de Apel au reușit amânarea unei decizii a CNA. Victorie împotriva cui? 

Împotriva legii, evident, deoarece, conform site-ului CNA se fixează  CADRUL NORMATIV PRIVIND REFLECTAREA ÎN AUDIOVIZUAL A CAMPANIEI ELECTORALE PENTRU ALEGEREA CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI A SENATULUI

Actul normativ care reglementează alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi, implicit, campania electorală ce se va desfăşura în vederea alegerilor este Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului , cu modificările şi completările ulterioare.

Această lege a fost modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2008.

Conform art. 155 din Codul audiovizualului cuprinde dispoziţii cu privire la publicitatea politică, astfel :

(1) În sensul prezentului Cod, constituie publicitate politică clipurile publicitare care promovează un partid, un om politic sau un mesaj politic.

(2) Publicitatea politică este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală.

În temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului a emis şi Recomandarea nr. 2/2004.

Astfel:

„Art. 1 – Radiodifuzorii vor depune diligenţele necesare pentru evitarea transformării publicităţii comerciale în publicitate politică, pozitivă sau negativă.

Art. 2. – Radiodifuzorii vor verifica, anterior difuzării, dacă, prin conţinut, spotul publicitar are sau nu un caracter politic.

Art. 3. – Radiodifuzorii se vor asigura că spoturile publicitare conţin informaţii corecte şi că respectă prezumţia de nevinovăţie, aşa încât difuzarea acestora să nu aducă atingere demnităţii umane.”

Vezi:  http://www.cna.ro/CADRUL-NORMATIV-PRIVIND.html

Deci, împotriva cui a fost victoria OTV și a complicilor lor de la Curtea de Apel? Împotriva CNA? Nu, este o victorie împotriva unei legi în vigoare

Mie lucrul mi se pare absolut inadmisibil ceea ce s-a întâmplat deoarece fiind vorba de faptul că un partid își face o astfel de publicitate electorală distruge principiul egalității de șanse. Nu este de asemenea admisibil ca unei ordinării precum Curtea de apel, un urgan al justiției române să faciliteze OTV-ului încălcarea legii…

O aod pe oaia creață  de Mirela Ceanu spunând că astfel, la o televoziune publică se poate rosti adevărul și oamenii pot să se exprime….

De unde morții mă-tii de oaie împuțită este OTV o televiziune publică? Îți plătește cumva salariul TVR? Este OTV parte a TVR? În țara asta doar TVR edte televiziune poblică… Porcăria unde îți verși tu, năroado zoaiele împuțite secretare de mintea năroadă cu care ești dotată, nu este nici măcar televiziunea poporului cum repetați ca papagalii, este a infractorului căruia tu și ceilalți imbecili care spurcați spațiul media  îi trageți zilnic limbi scârboase obișnuite doar în țările bananiere… bine și la Caracal…

Tare aș vrea să mă întâlnesc cu Mirela Ceanu și, înainte de a-i trage o felgmă fix în lațele cârlionțate, să îi spun că indiferent cât de inteligentă vrea să pară, nu este decât o proastă sadea, o nesimțită ordinară în stare să spună asemeni lui Alupei, lui Bălan și a celorlalți mâncători de rahat, orice cred că îi mângâie vanitățile maladive ale stăpânului. 

Mirela Ceanu zice că este cadru didactic la Facultatea de Ştiinţele Comunicării – cică nu profesor, nu conferențiar, nu asistent, nu dracu mai știe ce, ea e  expert… expert în ce? În cum se poate femeia cățăra pe scara socială trecând prin paturile unora sau altora? În măreața broaștei?  

Drept să spun, emisiunile une participă lățoasa creață și dambagilul Alupei îmi amintește de un film pe care l-am văzut mai demult: Nebunul și Oaia. Cred că cel mai cretin fil pe care l-am văzut vreodată. Pe toată perioada nebunul ula enervat de oaie și oaia behăia speriată de nebun.

Campania electorală

Tare aș vrea să văd un judecător de la Curtea de Apel care să iasă și să își asume că OTV va respecta regulile campaniei electorale proaspăt începută, reguli stabiilite de legea 62/2004, din care citez SECTIUNEA a 7-a – Campania electorala

Articolul 57
Campania electorala incepe cu 30 de zile inainte de data desfasurarii alegerilor si se incheie in ziua de sambata care precede data alegerilor, la orele 7,00.

Articolul 58
(1) in campania electorala, candidatii, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, precum si cetatenii au dreptul sa isi exprime opiniile in mod liber si fara nici o discriminare, prin mitinguri, adunari, utilizarea televiziunii, radioului, presei si a celorlalte mijloace de informare in masa.
(2) In timpul campaniei electorale se asigura candidatilor, in mod nediscriminatoriu spatii corespunzatoare pentru a se intalni cu alegatorii. Spatiile pot fi amplasate la sediul primariei, in scoli, universitati, case de cultura, camine culturale si cinematografe, si se asigura pe baza de intelegere cu privire la cheltuielile de intretinere.
(3) Mijloacele folosite in campania electorala nu pot contraveni ordinii de drept.
(4) Este interzisa organizarea actiunilor de campanie electorala in unitatile militare, precum si in spatiile din scoli si universitati in perioada de desfasurare a cursurilor.

Articolul 59
(1) Campania electorala prin serviciile de programe audiovizuale, publice si private, trebuie sa serveasca urmatoarelor interese generale:
a. ale electoratului, de a primi informatii corecte, astfel incat sa poata vota in cunostinta de cauza;
b. ale partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si candidatilor de a se face cunoscuti si de a-si prezenta platformele, programele politice si ofertele electorale;
c. ale radiodifuziunilor, de a-si exercita drepturile si responsabilitatile care decurg din profesiunea de jurnalist.
(2) Radiodifuzorii publici si privati sunt obligati sa asigure, in cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfasurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate si corecte pentru toate partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, precum si pentru toti candidatii.

Articolul 60
(1) In timpul campaniei electorale, informatiile privind sistemul electoral, tehnica votarii, calendarul campaniei electorale, programele politice, opiniile si mesajele cu continut electoral trebuie sa fie prezentate exclusiv in urmatoarel e tipuri de emisiuni:
a. emisiuni informative – in care pot fi difuzate informatii privind sistemul electoral, tehnica votarii si activitatile de campanie ale candidatilor; in acest scop durata programata a emisiunii informative poate fi marita cu cel mult 15 minute.
b. emisiuni electorale – in care candidatii isi pot prezenta programele politice si activitatile de campanie electorala.
c. dezbateri electorale – in care candidatii, jurnalistii, analistii si alti invitati pun in discutie programele electorale si temele de interes public.
(2) Posturile private de radio si televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, pot organiza, in cadrul propriei grile de programe, emisiuni de tipul celor prevazute la alin. (1).
(3) Emisiunile prevazute la alin.(1) nu pot fi considerate publicitate electorala.
(4) Spoturile publicitare de 20 – 30 secunde care indeamna electoratul sa voteze un candidat sau o lista de candidati pot fi difuzate numai in interiorul emisiunilor prevazute la alin.(1) lit b) si c).
(5) Este interzisa cumpararea de spatii de emisie in vederea difuzarii de clipuri sau de emisiuni electorale.

Articolul 61
(1) Accesul partidelor parlamentare, aliantelor politice si aliantelor electorale ale acestora, precum si al candidatilor independenti la serviciile publice de radiodifuziune si de televiziune, inclusiv la cele ale studiourilor teritoriale ale acestora, este gratuit. Partidele neparlamentare, aliantele politice si aliantele electorale ale acestora au acces, gratuit, la serviciile publice teritoriale de radiodifuziune si de televiziune numai in masura in care depun liste de candidati in minimum 50% din circumscriptiile electorale de pe cuprinsul unui judet ce intra in raza de acoperire a studiourilor teritoriale respective. Timpul de antena acordat in aceste situatii trebuie sa fie proportional cu numarul listelor complete de candidati depuse in teritoriul respectiv si se calculeaza de catre Societatea Romana de Televiziune si Societatea Romana de Radiodifuziune in 24 de ore de la primirea comunicarii datelor transmise de Biroul Electoral Central. La serviciile nationale publice de radiodifuziune si de televiziune au acces partidele politice neparlamentare, aliantele politice si aliantele electorale care depun liste complete de candidati in cel putin 50% din circumscriptiile electorale din 15 judete. Timpul de antena se acorda dupa ramanerea definitiva a candidaturilor, trebuie sa fie proportional cu numarul listelor complete de candidati depuse si se calculeaza de catre Societatea Romana de Televiziune si Societatea Romana de Radiodifuziune in 24 de ore de la primirea comunicarii datelor transmise de Biroul Electoral Central.
(2) Organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale au acces la serviciile publice teritoriale si nationale de radiodifuziune si de televiziune, daca participa in alegeri cu liste de candidati in circumscriptiile electorale din judete si in mod proportional cu ponderea lor in totalul populatiei judetului, respectiv a Romaniei.
(3) Pana la calcularea timpilor de antena, conform alin.(1) si (2), partidele parlamentare, aliantele acestora si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale reprezentate in Parlament primesc timpi de antena proportional cu ponderea lor parlamentara.
(4) Accesul partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, precum si al candidatilor independenti si al organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale la posturile private de radiodifuziune si de televiziune, inclusiv televiziune prin cablu, se face gratuit, numai in cadrul emisiunilor care au caracter electoral, potrivit dispozitiilor art.60.
(5) Este interzisa contractarea de timpi de antena, in scopuri publicitare, pentru si in favoarea participantilor la campania electorala sau cedarea timpilor de antena candidatilor, de catre societatile comerciale cu capital public sau privat, institutiile publice, organizatiile neguvernamentale sau persoanele fizice.
(6) Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale, candidatii independenti, precum si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale au obligatia sa solicite, in termen de 20 de zile de la aducerea la cunostinta publica a datei alegerilor, conducerii posturilor de radiodifuziune si de televiziune, publice si private, dupa caz, studiourilor teritoriale ale acestora, acordarea timpilor de antena. Solicitarile facute dupa acest termen nu se iau in considerare.
(7) Timpii de antena la radiodifuziunile si televiziunile publice si private, inclusiv cele prin cablu, se acorda partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, in fiecare din zilele de luni, marti, miercuri, joi si vineri. Fiecare candidat independent are dreptul la timp de antena, la studiourile teritoriale de cel mult 5 minute, insumate pe intreaga durata a desfasurarii campaniei electorale. Candidatii independenti din circumscriptiile electorale din municipiul Bucuresti si cei din municipiile resedinta de judet, care nu sunt pe raza de acoperire a unui studio, au acces la serviciile publice nationale de radiodifuziune si de televiziune in acelasi interval de timp de cel mult 5 minute, insumate pe intreaga durata a desfasurarii campaniei electorale.
(8) Emisiunile transmise in cadrul timpului de emisie acordat fiecarui partid politic, fiecarei aliante politice si aliante electorale, candidatilor independenti si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale se realizeaza in direct sau se inregistreaza, in proportiile stabilite de acestia.
(9) in cadrul emisiunilor care au caracter electoral este interzisa combinarea de culori, semne grafice sau sunete care sa evoce simbolurile nationale ale Romaniei sau ale altui stat.

Articolul 62
(1) In perioada campaniei electorale, candidatii si reprezentantii partidelor politice aflate in competitie au acces la posturile publice si private de radiodifuziune si televiziune numai la emisiunile si dezbaterile electorale, in conditiile art.59, 60 si 61.
(2) In perioada campaniei electorale, candidatii si reprezentantii partidelor politice aflate in competitie nu pot fi producatori, realizatori sau moderatori ai emisiunilor realizate de radiodifuzorii publici si privati.

Articolul 63
(1) Radiodifuzorii publici si privati au obligatia de a asigura, prin masuri tehnice si redactionale, reflectarea campaniei electorale in mod echitabil, echilibrat si impartial.
(2) Emisiunile informative se supun obligatiei de obiectivitate, echitate si de informare corecta a publicului.
(3) Candidatii care au deja functii publice pot aparea in emisiunile informative strict in probleme legate de exercitarea functiei lor.
(4) In cazul in care, in emisiunile informative, se prezinta fapte sau evenimente speciale de interes public, pe langa punctul de vedere al autoritatilor trebuie prezentat si un punct de vedere opus.

Articolul 64
(1) Emisiunile si dezbaterile electorale trebuie sa asigure tuturor candidatilor conditii egale in ceea ce priveste libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor si echidistanta.
(2) in cadrul emisiunilor electorale, candidatii au urmatoarele obligatii:
a. sa nu puna in pericol ordinea constitutionala, ordinea publica, siguranta persoanelor si a bunurilor; 
b. sa nu faca afirmatii care pot aduce atingere demnitatii umane sau moralei publice; 
c. sa probeze eventualele acuzatii cu incidenta penala sau morala aduse unui alt candidat; 
d. sa nu incite la ura sau discriminare pe considerente de rasa, religie, nationalitate, sex, orientare sexuala sau etnie. 

Articolul 65
Realizatorii si moderatorii emisiunilor si dezbaterilor electorale au urmatoarele obligatii:
a. sa fie impartiali; 
b. sa asigure un echilibru necesar desfasurarii emisiunii oferind fiecarui candidat participant la discutii posibilitatea de prezentare a opiniilor sale; 
c. sa formuleze clar intrebarile, fara a fi tendentioase sau partinitoare; 
d. sa asigure mentinerea dezbaterii in sfera de interes a campaniei electorale si a tematicii stabilite; 
e. sa intervina atunci cand, prin comportamente sau exprimari, invitatii incalca dispozitiile art.64 alin.(2); in cazul in care invitatii nu se conformeaza solicitarilor, moderatorul poate decide intreruperea microfonului acestuia sau oprirea emisiunii, dupa caz. 

Articolul 66
(1) In cazul prezentarii de sondaje de opinie cu continut electoral, acestea trebuie insotite de urmatoarele informatii:
a. denumirea institutiei care a realizat sondajul; 
b. data sau intervalul de timp in care a fost efectuat sondajul si metodologia utilizata; 
c. dimensiunea esantionului si marja maxima de eroare; 
d. cine a solicitat si cine a platit efectuarea sondajului. 
(2) Televotul sau anchetele facute pe strada, in randul electoratului, nu trebuie sa fie prezentate ca reprezentative pentru opinia publica sau pentru un anumit grup social sau etnic.

Articolul 67
Cu 48 de ore inainte de ziua votarii sunt interzise:
a. prezentarea de sondaje de opinie sau difuzarea de spoturi de publicitate electorala; 
b. invitarea sau prezentarea candidatilor in programe, cu exceptia situatiilor prevazute la art.69 alin.(4). 
c. comentarii privind campania electorala. 

Articolul 68
In ziua votarii este interzisa prezentarea sondajelor realizate la iesirea de la urne, inainte de inchiderea votarii.

Articolul 69
(1) Candidatii si partidele politice ale caror drepturi sau interese legitime au fost lezate, prin prezentarea in cadrul unui program electoral, a unor fapte neadevarate, beneficiaza de drept la replica.
(2) Candidatii si partidele politice ale caror drepturi sau interese legitime au fost lezate, prin prezentarea in cadrul unui program electoral, a unor informatii inexacte, beneficiaza de drept la rectificare.
(3) Radiodifuzorii au urmatoarele obligatii, privind dreptul la replica si rectificare:
a. sa decida acordarea sau neacordarea dreptului solicitat in cel mult 24 de ore de la primirea unei solicitari formulate in scris; in situatia in care solicitarea se refera la o emisiune difuzata in ultima zi de campanie electorala, decizia trebuie luata in cel mult 12 ore de la primirea solicitarii; 
b. sa comunice solicitantului, in termenele prevazute la lit. a), telefonic si/sau in scris decizia luata; in cazul neacordarii dreptului solicitat, motivele trebuie sa fie comunicate solicitantului si Consiliului National al Audiovizualului; 
c. sa difuzeze, in cazul in care decide acordarea dreptului solicitat, rectificarea sau replica in cel mult 48 de ore de la primirea solicitarii; in situatia in care emisiunea care face obiectul sesizarii a fost difuzata in ultima zi de campanie electorala, rectificarea sau replica se difuzeaza in preziua votarii; 
d. sa difuzeze, in cazul in care Consiliul National al Audiovizualului da castig de cauza solicitantului, replica sau rectificarea in termenul si conditiile comunicate radiodifuzorului. 
(4) in preziua votarii, radiodifuzorii trebuie sa prevada in program, imediat dupa emisiunea informativa de seara, un spatiu de emisie pentru difuzarea rectificarilor si a replicilor ca urmare a sesizarilor care se refera la emisiunile difuzate in ultima zi de campanie.

Articolul 70
(1) Radiodifuzorii trebuie sa asigure inregistrarea emisiunilor destinate campaniei electorale in conditiile stabilite de Consiliului National al Audiovizualului.
(2) inregistrarile emisiunilor destinate campaniei electorale trebuie sa fie tinute la dispozitia Consiliului National al Audiovizualului, pe durata campaniei electorale si timp de 30 de zile dupa comunicarea oficiala a rezultatelor.

Articolul 71
(1) Nerespectarea dispozitiilor art.59 – 70 atrage aplicarea sanctiunilor prevazute de Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Faptele se constata si sanctiunile se aplica de catre Consiliul National al Audiovizualului care se autosesizeaza sau poate fi sesizat de catre cei interesati.

Articolul 72
(1) Primarii sunt obligati ca, pana la inceperea campaniei electorale, sa stabileasca prin dispozitie locuri speciale pentru afisaj electoral, tinand seama de numarul partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care declara ca depun liste de candidati, candidaturi pentru functia de primar, cat si de candidatii independenti. Aceste locuri trebuie sa fie situate in zone frecventate de cetateni, fara stanjenirea circulatiei pe drumurile publice si a celorlalte activitati din localitatile respective.
(2) Utilizarea locurilor de afisaj electoral este permisa partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care participa la alegeri si candidatilor independenti.
(3) Este interzisa utilizarea, de catre un partid politic, alianta politica, alianta electorala ori candidat independent a locurilor speciale de afisaj electoral, astfel incat sa impiedice folosirea acestora de catre un alt partid politic, alianta politica, alianta electorala ori candidat independent. Pe un panou electoral, fiecare partid politic, alianta politica, alianta electorala ori candidat independent poate aplica un singur afis electoral.
(4) Un afis electoral amplasat in locurile prevazute la alin.(1) nu poate depasi dimensiunile de 500 mm o latura si 300 mm cealalta latura, iar cel prin care se convoaca o reuniune electorala, 400 mm o latura si 250 mm cealalta latura.
(5) in alte locuri decat cele stabilite conform alin.(1), afisajul electoral este permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, dupa caz, al detinatorilor.
(6) Sunt interzise afisele electorale care combina culori sau alte semne grafice, astfel incat sa evoce simbolurile nationale ale Romaniei sau ale altui stat.
(7) Organele de ordine publica sunt obligate sa asigure integritatea panourilor si afiselor electorale.

Articolul 73
(1) Birourile electorale de circumscriptie vegheaza la corecta desfasurare a campaniei electorale in circumscriptia in care functioneaza, solutionand plangerile ce le sunt adresate cu privire la impiedicarea unui partid politic, alianta politica, alianta electorala ori candidat independent de a-si desfasura campania electorala in conditiile prevazute de lege si cu respectarea deontologiei electorale.
(2) Daca biroul electoral de circumscriptie considera, cu ocazia solutionarii plangerii, ca este necesara luarea unor masuri administrative sau aplicarea unor sanctiuni contraventionale ori penale, sesizeaza autoritatile competente.
(3) impotriva solutiei date de biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala sau de sector al municipiului Bucuresti se poate face contestatie la biroul electoral de circumscriptie judeteana, respectiv la biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti, iar impotriva solutiei date de biroul electoral de circumscriptie judeteana sau de biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti se poate face contestatie la Biroul Electoral Central; solutia data asupra contestatiei este definitiva.
(4) Solutionarea plangerilor si a contestatiilor se face in termen de 3 zile de la inregistrarea lor, iar hotararile date se publica in presa si se afiseaza, in mod vizibil, la sediul biroului electoral care le-a emis.

Categorii:Presă Etichete:, ,
 1. Radomil
  28 mai 2012 la 1:02

  Nenorocitule, da, tu ala care ai scris articolul, inceteaza sa mai faci propaganda dinasta! Slobozite-ar Domnul cu cele mai grave boli din lume, avortonule care esti, ce ai tu cu Otv-ul mai? Esti revoltat! Ca esti un mafiot imputit, si nu iti covine sa va dea pe fatza! Bine inteles ca nu iti convine. Mi-e mila de tine caine vagabont, o sa vina PPDD la putere foarte curand si o sa o iei in mana rau detot! MANCATOR DE SOBOLANI!!!

  • 28 mai 2012 la 18:58

   Radule, știi de ce ți-am dat acceptul de publicare? Pentru că cineva nu mă credea că susținătorii lui Diaconescu pot fi de o speță atât de joasă.
   Eu sunt mafiot? Hehehe … se vede treaba că body-building-ul cu care te lauzi la adresă pare că odată cu creșterea masei musculare face să îți scadă masa neuronală …
   Ce am eu cu OTV? Nimic, m-a ferit Dumnezeu să am relații cu mizeria aia.
   LA OTV totul e minciună începând chiar cu numele.În caz că nu știai, OTV nu mai e Oglinda TV cu OKRAM TV… Se minte legat de apariția PP-DD .. se minte radule. Dar voi, preocupați de cei 20.000 de ieuroi promiși nu vă dați seama, cum nu vă dați seama că fiul unui comndor de aviație nu are cum să umble cu tenișii rupți…
   Diaconescu are o avere mult mai mare decât ar fi logic.
   El zice că va confisca averile făcute ilegal.
   Ei … să și-o confiște, sursele averii sale sunt: bișnița, șantajul, evaziunea fiscală, spălarea de bani…
   Nu îmi convine mie ce? Că Diaconescu și grupul de șarlatani îi prostește pe retardați? Te rog să mă crezi că. dimpotrivă, îmi convine. Îmi confirmă ceea ce spun de multă vreme și spune că în țara asta densitatea de imbecili e muuult mai mare decât poate suporta o țară sănătoasă la cap…

   Am o întrebare. De mai multe ori am lansat o ofertă. Vând dreptul de a încasa cei 20.000 de euro. Dau ieftin: 2.000 de euro (în jur de 90 de milioane lei vechi). În cazul în care DD va da banii, returnez cei 2000 de euro și îi mai fac omului și o firmă ca să îi poată încasa.
   Trebuie să știi că blogul e monitorizat de cineva de la OTV. Știu asta din sursă sigură…

   În caz că nu ai observat, în acest articol e vorba de nerespectarea legii și de faptul că o entitate care face parte din justiția română a anulat pedeapsa pentru o încălcare a legeii. Atenție, nu e vorba de una unde se pot face dispărute dovezile ca în cazul lui Năstase ci de una unde infracțiunea s-a petrecut și se petrece flagrant, la vedere.
   O televiziune nu are voie să facă publicitate electorală decât într-un cadru bine stabilit. În campania electorală și atunci cu păstrarea echidistanței față de cei implicați.
   Legat de faptul că o televiziune nu poate fi desființată, cf. Constituției…
   Nimeni nu vrea desființarea OTV. Doar oprirea emisiei lui în spațiul media. Pe Internet poate să emită până face Diaconescu bătături la neuron.
   În aceeași constituție se garantează libertățile individuale. Asta nu înseamnă ca cei care fură, violează ucid, etc nu pot fi privați de libertate…

   Ordinar TV trebuia să dispară demult. De asemenea PP-DD nu trebuia lăsat să apară. În România partidele extremiste sunt interzise…

   E vorba de legi omule…

 2. Radomil
  28 mai 2012 la 1:04

  MANCATOR DE SOBOLANI!

 1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: