Arhiva

Archive for 4 decembrie 2014

CONSILIUL FISCAL: „…guvernul a încălcat 6 legi prin stabilirea celei de-a treia rectificări bugetare…”

4 decembrie 2014 Lasă un comentariu

   Consiliul fiscal spune că decizia Guvernului de a opera o a treia rectificare bugetară reprezintă incapacitatea administrativă de programare și executie a bugetului, în special a cheltuielor de investitii.

  De fapt, probabil toate prostiile pe care le face Ponta din populism şi incapacitatea intelectuală de a-şi exercita funcţia de Premier, toate se vor sparge în capul miniştrilor, în capul Ioanei Petrescu, ministresa de la Finanţe, cele mai multe. Astfel, pentru a face frumos în faţa şefului său Ioana Petrescu se va trezi că, deşi ar fi putut face o carieră frumoasă în finanţe, asta nu se va întâmpla.

  Prostia, domnia şi slugărnicia se plătesc …

Ioana Petrescu

Consiliul Fiscal desființează ”argumentele” Guvernului pentru cea de-a treia rectificare bugatară

Consiliul fiscal consideră că decizia Guvernului de a opera o a treia rectificare bugetară reprexzintă incapacitatea administrativă de programare și executie a bugetului, în special a cheltuielor de investitii. De asemenea, CF consideră că nu se justifică nici achitarea în avans a drepturilor salariale restante comparativ cu eșalonarea programată inițial prin apelul la o multitudine de încălcări ale regulilor fiscale statuate prin legile în vigoare.

Potrivit Consiliului Fiscal, guvernul a  încălcat 6 legi prin stabilirea celei de-a treia rectificări bugetare:

  1. Încalcă prevederea art. 15 alin. 2 al LRFB potrivit căruia într-un an nu pot fi aprobate mai mult de două rectificări bugetare;
  2. Încalcă prevederea art. 6 lit. b) potrivit căruia soldul, și respectiv, soldul primar al BGC nu pot depăși plafoanele instituite de Legea companion a Strategiei fiscal-bugetare (în speță Legea 355/2013). Astfel, dacă depășirea la nivelul soldului BGC este una marginală (3 milioane lei, în condițiile unui plafon al deficitului statuat la 14.710 milioane lei și al unui nivel programat de 14.713 milioane lei), ecartul deja existent față de plafonul reglementat de la nivelul soldului primar se majorează la 901,1 milioane lei (nivel programat al deficitului primar de 4.387,6 milioane lei în condițiile unui plafon de 3.486,5 milioane lei);
  3. Încalcă prevederile art.6 lit. a) potrivit căruia cheltuielile de personal exprimate ca procent în PIB nu vor depăși plafonul instituit de Legea companion a Strategiei fiscal – bugetare (Legea 355/2013). Astfel, propunerea de rectificare indică cheltuieli de personal de 7,5% din PIB, comparativ cu un plafon legal de 7,3% din PIB (în crestere fată de nivelul minim al ultimilor ani atins în 2011-2012 de 6.8% din PIB3), în condițiile în care cheltuielile de personal cresc cu 2.406 milioane de lei comparativ cu a doua rectificare bugetară ca urmare a achitării anticipate a tranșei aferente anului 2015 privind unele drepturi de natură salarială câștigate în urma hotărârilor judecătorești, a căror plată a fost eșalonată pe 5 ani;
  4. Încalcă prevederile art. 6, lit. c), potrivit căruia cheltuielile totale ale bugetului general consolidat, excluzând asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi a altor donatori, şi cheltuielile de personal nu vor depăşi plafonul instituit de Legea companion a Strategiei fiscal-bugetare (Legea 355/2013). Majorarea propusă a cheltuielilor de personal implică mărirea ecartului marginal deja existent (62 milioane lei) față de plafonul statuat la 48.006 milioane lei până la un ecart de 2.468,2 milioane lei. În plus, rectificarea atrage și o majorare a ecartului față de plafon la nivelul cheltuielilor totale de la 523 milioane lei la 2.068 milioane lei, în condițiile în care majorarea cheltuielilor de personal este acoperită parțial de reducerea cheltuielilor de capital (-1.797 milioane lei);
  5. Încalcă prevederile art. 9 alin. (2) potrivit căruia totalul cheltuielilor de personal nu poate fi majorat pe parcursul anului bugetar cu ocazia rectificărilor bugetare;
  6. Încalcă prevederile art. 6, lit. g) potrivit căruia pe parcursul exerciţiului bugetar, creditele de angajament şi cele bugetare aprobate şi neutilizate pentru cheltuieli de investiţii nu pot fi virate şi utilizate pentru cheltuieli curente, având în vedere faptul că majorarea propusă a cheltuielilor curente este acoperită, în vederea înscrierii în ținta de deficit, de reducerea cheltuielilor de capital.

Mai mult, Consiliul Fiscal consideră că cea de-a treia rectificare bugetară pentru anul 2014 ”folosește spațiul fiscal creat de nerealizarea substanțială a cheltuielilor de investiții programate pentru a achita în avans față de eșalonarea stabilită prin lege a unor drepturi de natură salarială câștigate în urma hotărârilor judecătorești, precum și a altor arierate, cu impact favorabil asupra deficitului cash din anul 2015”.

În schimb, CF precizează că ”plata respectivelor sume s-ar fi putut la fel de bine realiza spre exemplu în luna ianuarie 2015, în baza bugetului ce urmează a fi aprobat, fără ca acest lucru să afecteze negativ dimensiunea deficitului bugetar conform normelor europene și fără să fie nevoie de apelul la multitudinea de încălcări ale regulilor fiscale statuate prin legile în vigoare si, în consecință, subminarea credibilității acestora”.

Pe de altă parte, Consiliul Fiscal arată că explicația Guvernului potrivit cătreia „excedentul bugetar înregistrat la 10 luni, ca urmare a creşterii încasării veniturilor bugetului general consolidat față de estimări şi având în vedere situaţia favorabilă din perspectiva încadrării în plafonul soldului bugetului general consolidat aprobat pentru anul 2014” a impus a treia rectificare bugetară este una falsă.

”Argumentul este în mod evident fals, întrucât situația de excedent bugetar dupa 10 luni de executie bugetara nu se datorează nicidecum unor venituri bugetare care să depășească substantial estimările1, ci pur și simplu nerealizării
cheltuielilor de natura investițiilor”, a explicat CF.

Dimpotrivă, din punctul de vedere al Consiliului fiscal, situația este departe de a reflecta o bună gestiune si execuție a bugetului public. Consiliul Fiscal a precizat că aceasta este mărturia unei evidente incapacități la nivelul administrării portofoliului de proiecte de investiții publice, de natură să inducă nejustificat un impuls fiscal negativ în economie.

Mai mult, recursul sistematic la derogări de la legile in vigoare (în special de la legea 69/2010) și ușurința cu care acestea se produc pun în evidență slabiciunile majore ale implementării unui cadru bazat pe reguli în derularea politicii fiscal-bugetare, în condițiile în care prevederile legale nu reușesc nicidecum să inducă constrângeri. În aceste Consiții Consiliul Fiscal subliniază faptul că statuarea regulilor fiscal-bugetare prin lege nu este suficientă și că instituirea unor reguli funcționale necesită legiferarea acestora la nivel constituțional.

De asemenea, Consiliul Fiscal reclamă faptul că Guvernul a trimis, din nou, documentele extrem de rârziu, așa încât Consiliul a avut la dispoziție doar o zi pentru pentru analiza, elaborarea și aprobarea opiniei consultative.

”Chiar daca Consiliul fiscal a solicitat în nenumărate rânduri Guvernului oferirea unui răgaz de timp rezonabil pentru a se achita de obligațiile care îi revin potrivit legii, persistența acestui comportament arată lipsă de consideratie față de Legea responsabilității fiscal-bugetare în general și fata de Consiliul fiscal ca instituție în particular”, se arată în comunicatul Consiliului Fiscal.

Autor:  Alexandru Ion

Sursa: romanialibera.ro

Ponta nu înțelege nemulțumirea Consiliului Fiscal cu privire la rectificarea bugatară

Premierul Victor Ponta a declarat că în condițiile în care FMI și CE sunt de acord cu rectificarea bugetară nu înţelege opinia Consiliului Fiscal, transmite Mediafax.

„Putem să nu mai plătim nimic din ce trebuie să plătim în 2015, terminăm anul cu deficit 0,2% din PIB, dar la anul tot trebuie să plătim titluri executorii, arierate, tor ceea ce vine din anii din urmă. Este o decizie cu care sunt de acord Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional. Nu am să înţeleg niciodată punctul de vedere al celor de la Consiliul Fiscal, care spun să nu plătim ceea ce avem de plătit prin hotărâri judecătoreşti. Această rectificare ne ajută să plătim hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile câştigate de profesori, de funcţionari publici, de magistraţi şi este prima dată când nu vom mai avea deloc arierate la firme private ale Guvernului central sau autorităţilor locale”, a spus Ponta în şedinţa de guvern, în faţa presei.

A treia rectificare bugetară din acest an va fi aprobată în şedinţa de miercuri a Guvernului, prin derogare de la legea care interzice efectuarea a mai mult de două rectificări pe an şi nu mai târziu de 30 noiembrie.

Autor:  Alexandru Ion

Sursa: romanialibera.ro

 

%d blogeri au apreciat: