Arhiva

Archive for 10 martie 2015

MELANIA CINCEA: „Legea drep­turilor de autor prevede că plagiatul poate fi pedepsit, chiar cu detenţie, în baza unei plân­geri depuse de cei după care s-a copiat.”

Lachei la curtea doctorului Ponta

Politicieni din guvern şi din parlament pun la dispoziţia unui singur om două puteri ale statului, în încercarea de a-l exonera de răspundere pentru furt. Furt intelectual.

Melania CinceaDupă eşecul de la prezidenţiale, pentru Victor Ponta părea iminent riscul pierderii susţinerii partidului, deci, al pierderii funcţiei de prim-mi­nistru şi, implicit, a unei foarte ridicate cote de influenţă. Ceea ce nu ar fi doar o chestiune de onoare, ci ar putea implica şi re­tra­ge­rea titlului de doctor. Situaţie pe care, datorită funcţiei, din 2012, de la izbucnirea scan­da­lului de plagiat, a reuşit să o blocheze. Trei subalterni de-ai săi, miniştri ai Educaţiei – Li­viu Pop, Ecaterina An­dro­nes­cu şi Remus Pricopie – ca­re aveau nu doar po­si­bi­li­ta­tea, ci obligaţia legală de a-i retrage titlul aca­de­mic dovedit de Universitatea Bucureşti a fi fost obţinut prin rapt intelectual, nu şi-au asu­mat decizia, fiind incapabili să-şi de­pă­şeas­că sta­tutul de lachei la curtea doctorului Pon­ta.

În momentul în care Victor Ponta nu va mai conduce guvernul, e posibil, însă, ca această hotărâre să fie luată. Şi, de asemenea, în con­di­ţiile pierderii din autoritate şi influenţă, e posibil să se trezească şi cu probleme penale. Asta, dacă unul dintre autorii din care s-a „ins­pirat“ îi va face o plângere. Legea drep­turilor de autor prevede că plagiatul poate fi pedepsit, chiar cu detenţie, în baza unei plân­geri depuse de cei după care s-a copiat.

Aşa că, imediat după pierderea alegerilor, d-l Ponta a încercat să-şi prindă o plasă de si­gu­ranţă. Alţi lachei – de la cei din Ministerul Educaţiei, Co­misia juridică a Camerei De­putaţilor şi Avocatul Poporului – s-au grăbit să facă sluj. Să ne amintim.

16 decembrie 2014. Pre­mie­rul României, doctor Victor Pon­ta, anunţă public Uni­ver­si­tatea din Bucureşti că re­nun­ţă la titlul de doctor. Motivul oficial invocat – faptul că îşi dorea ca mandatul nou-numitului ministru al Educaţiei, Sorin Câmpeanu, să nu fie „per­tur­bat de o temă care, în timp, a devenit emi­namente politică“. Sigur, dacă şi-ar fi dorit acest lucru, asistam la altceva: la o demisie a sa şi la retragerea de către ministrul Educaţiei a titlului de doctor. Cum d-l Ponta nu a de­mi­sionat, niciunul dintre miniştrii post-2012 nu-şi putuseră depăşi condiţia de subordonaţi po­litruci. Asta, deşi Legea educaţiei prevede re­tragerea titlului de doctor, ca sancţiune, pe ba­za unor rapoarte externe de evaluare. Or, ast­fel de rapoarte există din 2012. Ceea ce a lip­sit a fost doar voinţa miniştrilor Educaţiei de a aplica legea şi, astfel, de a-şi înfrunta şeful.

18 decembrie 2014. D-l Sorin Câmpeanu anun­ţă că la minister a ajuns solicitarea Univer­si­tă­ţii din Bucureşti de retragere a titlului de doc­tor premierului Victor Ponta. Într-un acces de obedienţă, ţine, însă, să sublinieze că la baza deciziei universitarilor stă solicitarea primului ministru. O solicitare „cu o semnificaţie pro­fundă“, făcută de d-l Ponta „nedorind să afec­teze prestigiul educaţiei“. Ca un detaliu de înţelegere a contextului, merită reamintit că d-l Câmpeanu a fost numit, în 2012, în CNATDCU. Comisie care, sub conducerea sa, spunea că plagiatul d-lui Ponta nu se con­fir­mă. Infirmând verdictul dat de comisia an­te­ri­oară, reorganizată exact în ziua în care urma să se pro­nunţe oficial asupra plagiatului. 

Cum în acest demers al său, de renunţare la titlu, d-l Ponta s-a împiedicat de Legea edu­caţiei, care, în forma actuală, nu permite re­nun­ţarea la titlul de doctor, ci doar retragerea acestuia, ca sancţiune, trebuia găsită urgent o soluţie. Legală.

29 decembrie 2014. Guvernul Ponta vine cu re­zolvarea pentru problema premierului Pon­ta. Şi anunţă modificarea Legii educaţiei, prin ordonanţă de urgenţă – 94/2014. Rapidissim şi fără consultarea mediului universitar. Ast­fel, Legii educaţiei i se anexează un articol ca­re să le confere titularilor titlului de doctor dreptul să renunţe la el. Deci, un articol care să-l exonereze pe premierul plagiator de răs­pundere. Deşi ordonanţa intră în contradicţie cu legea fundamentală – care la articolul 115 spune că guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă „numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cu­prinsul acestora“, or, unde e situaţia ex­tra­or­dinară în acest caz şi care e motivaţia acestei decizii? –, se miza pe lipsa de reacţie a Avo­catului Poporului. Singurul care poate ataca la CCR o ordonanţă de urgenţă. S-a mizat efi­cient. D-l Victor Ciorbea nu a văzut vreo pro­blemă în această ordonanţă cu dedicaţie.

28 ianuarie 2015. Din cauza scandalului declanşat şi în presă, şi în mediul universitar, ministerul anunţă că OUG nu se poate aplica încă pentru că Metodologia de revocare a ti­tlu­rilor academice nu a fost finalizată. Nu e vor­ba despre o renunţare la ea, ci doar des­pre o amânare, pentru o zi cu ape mai liniştite.

10 februarie 2015. În ajutorul lui Victor Ponta încearcă să vină alţi slujbaşi de-ai săi – depu­taţii din Comisia juridică. Aceştia dau aviz po­zitiv pe respectiva ordonanţă. 

25 februarie 2015. Planul e, momentan, de­jucat în plenul Camerei Deputaţilor, unde, cu o majoritate covârşitoare, au fost eliminate articolele ce vizează posibilitatea de renunţare la titlurile academice. Rămâne de văzut ce se va întâmpla curând în Senat – cameră de­ci­zională în acest context –, dacă vor fi su­fi­ci­enţi parlamentari care să accepte să facă sluj în faţa d-lui Ponta şi să treacă această or­do­nan­ţă, care să-l exonereze de răspundere. 

Autor: Melania Cincea 

Sursa: revista22.ro

DRAMĂ CAPRINĂ: Judecătorul căprar Greblă atacat şi pus la popreală de lupchii de la DNA (dramă dramatică) … Plus bonus: „Capra cu trei iezi”

În loc de motto:

ÎNTREBARE: – Ce e ăla viol forestier?

RĂSPUNS: -Sexul cu capra de tăiat lemne pentru care ea, capra pomenită antrior, nu şi-a exprimat acordul explicit …

Toni Greblă

Era o vorbă care părea a fi rostită de un mare filozof: „Viaţa bate filmul” … mare vorbă, n-am ce zice.

Dar ca drama pe care o trăieşte acum fostul judecător de la Curtea Constituţională, Tomi Greblă, o bate de departe… Nici în telenovele nu vezi aşa ceva, atâta suferinţă este greu de suportat. Chiar dacă dom’ exjudecător e un om puternic şi pragmatic e un om puternică şi încearcă să nu lase să se vază, dumnealui sufere ca Karenina … adânc.

Lumea e rea … cum a văzut că lupchii de la DNA au sărit pe dumnealui şi l-au băgat la popreală, deja au început să  îi scoată poveşti … Cică ar fi vrut să vândă 50 de capre … Adică ar fi urmat să facă trafic de carne vie. Lucru greu de crezut.

Păi omul le iubea mai mult decât iubeşte Becali Steaua şi oile rămase de la tatăl său… Nici măcar ţap nu le-a lăsat să îşi caute, nici câini nu avea, dacă ar fi avut s-ar fi spus că a vrut să vândă 50 de oi, un ţap şi en câini … Nimic, doar capre.

Deci dumnealui le şi păzea, le şi făcea fericite, nu m-aş mira să le fi făcut şi masaj … aşa e cool… 

Nu are cum să nu te mişte la lingurică de emoţie soarta crudă care pare a le aştepta pe sârmanele caprine … le şi vezi cerşind pe Centură mila şoferilor turci de TIR …

Dar, cum zice adeleanul, „Dumnezo nu culcă-te”… S-ar putea ca soluţia să vină exact de acolo unde dom’ judecător se va duce să scape săpunul ca să se simtă cum se simţeau caprele lui care indiferent de anotimp umblau cu codiţa ridicată ca să li se vază oglinda. 

E liberează, zice-se Gigi Becali …

Acuma Steaua e pe năsălie, stadion nu mai are, suporteri nu … urmarea? Becali ar urma să se plictisească dacă nu cumva o fi prins microbul scrisului… La Parlamentul European în care a stat între cele două episoade de stat la bulău, nu îl mai primesc …

Ce să facă şi el? Mai are nişte oi şi cam atât … alea i-s credincioase total. Evident că pentru şarja de miei de Paşti le-o fi angajat oarece berbeci … 

Mă gândesc că unde pasc 30 de oi şi berbecii aferenţi or putea paşte încă vreo 50 de capre, nu?

E drept, ar putea fi o problemă … să nu se dea caprele la berbeci şi să-i ademenească. Ar ieşi lupte ca la K1 …

Cred că dacă vor promite că nu se apucă să le sucească minţile berbecilor, caprele ar putea fi acceptate în turma roşu albastră a lui Gigi … În fond cine ar şti că unde au păscut oile au păscut şi nişte capre?  Nimeni … nu cred că cineva în ţara asta e destul de specializat să deosebească din privire cine a făcut căcărezele …

Aşa că, dacă vreo capră a lui Greblă se întâmplă să ciească aici eu i-aş transmite un mesaj …

„Nu fii tristă, un ţap să vă sponsorizeze s-o găsi” … ş-a găsit şi Cruduţa după ce a lăsat-o forbalistul şi nici nu ştie să ţină atât defrumos codiţa sus …”

P.S. 1. Dacă nu le ia Becali, cred că Remus Cernea ar fi interesat să propună o lege în care caprele rămase fără ţap sponsor să primească o alocaţie de la stat… măcar 26 de milioane pe lună … cum au puşcăriaşii …  

P.S. 2. Oare dom judecător o fi lămurit dilema caprelor care de obicei nu sunt sigure dacă sunt animal ori poziţie?

***

În continuare pentru mângâierea sufletului lu’ dom’ judecător, epopeea noastră naţională:

„Capra cu trei iezi” 

%d blogeri au apreciat: