Prima pagină > Republica Moldova > ANA GUŢU … un licăr de speranţă din stânga Prutului

ANA GUŢU … un licăr de speranţă din stânga Prutului

Cu mare bucurie am descoperit o doamnă de dincolo de Prut.

Se numeşte Ana Guţu şi în numele  Blocului Unității Naționale adresează pe siteul dânsei  o scrisoare Preşedintelui Republicii Moldova, domnul Nicolae Timofti.

Interesant este că doamna Guţu publică această scrisoare exact pe 15 ianuarie 2016, ziua în care îl aniversam pe Mihai Eminescu.

Ana Guțu

După ce îi mulţumeşte domnului Preşedinte, pentru faptul că nu a permis formalizarea în parlamentul Republicii Moldova a unei coaliții monstruoase, care ar fi pus la cârma statului descendenții comuniștilor de ieri, cei care au maltratat națiunea românească și au deportat buneii noștri în Siberii de gheață, în scrisoarea postată de doamna Guţu se cere dorect, şi fără menajamente:

„Domnule președinte Nicoale Timofti, cerem

să declarați reunificarea Republicii Moldova cu România drept unica șansă de revenire la normalitate – în sânul națiunii române, România fiind membru de drept a Uniunii Europene, țară membru al NATO/OTAN.”

Simplitatea, claritatea şi lipsa de echivoc a acestui mesaja făcut pur şi simplu să mă furnice pe spinare pentră că am constatat că în toată nebunia de la Chişinău există oameni care gândesc româneşte …

Bravo doamnă Guţu …

Iată mai jos, integral, scrisoarea adresată de doamna Guţu în numele Blocului Unității Naționale de la Chişinău, domnului Preşedinte al Republicii Moldova:

La 15 ianuarie, de ziua nașterii marelui poet român Mihai Eminescu, Dreapta și Blocul Unității Naționale au adresat o scrisoare deschisă președintelui Republicii Moldova Nicolae Timofti.

SCRISOARE DESCHISĂ PREȘEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA DOMNULUI NICOLAE TIMOFTI

 Stimate Domnule Președinte,

Prin prezenta, noi, reprezentanții grupului partidului unionist DREAPTA și ai Blocului Unității Naționale (BUN), vă aducem mulțumiri pentru faptul că nu ați permis formalizarea în parlamentul Republicii Moldova a unei coaliții monstruoase, care ar fi pus la cârma statului descendenții comuniștilor de ieri, cei care au maltratat națiunea românească și au deportat buneii noștri în Siberii de gheață.

Totodată, vă amintim că unii din semnatarii acestei scrisori deschise, v-au votat la 16 martie 2012 și v-au încredințat mandatul președinției Republicii Moldova pentru patru ani.

Pe parcursul acestor patru ani ați putut să vă convingeți, cât de dificilă este asumarea responsabilității de demnitar de stat, în mediul unor politicieni meschini, măcinați de dorința nesănătoasă de îmbogățire personală prin corupție  fățișă. Înțelegem cât v-a fost greu în acești patru ani de mandat, ca fost magistrat integru, să pledați pentru un stat de drept cu instituții funcționale, libere de orice influență partinică.

Mandatul dumneavoastră a cunoscut mici victorii – precum liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii Republicii Moldova și semnarea/ratificarea Acordului de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană – evenimente ce s-au întâmplat în anul 2014. Aceste mici victorii păreau să asigure o ireversibilitate a procesului de modernizare a Republicii Moldova.

Din păcate, nu a fost așa. Anul 2015 a marcat dezintegrarea totală a tot ceea ce înseamnă stat de drept, instituții funcționale, demnitari onești și integri, securitatea economică și socială a cetățenilor. Eșecul se datorează imaturității politice incurabile de care au dat dovadă toți politicienii – cei de la guvernare și cei din opoziție. Republica Moldova s-a transformat într-o barcă, pe care o clatină clanuri mafiote, măcinate de interese financiare. Oricare ar fi învingătorul acestei lupte politice, ea nu va aduce decât satisfacție viscerală unei minorități rupte completamente de realitate. Actualmente doar 5 % din populația Republicii Moldova dețin 80% din bogățiile materiale ale acestui stat în derivă. Republica Moldova este zguduită de crize politice interminabile, menite să sărăcească și să exaspereze cetățenii.

V-ați convins de faptul că sunt previzibile alte confruntări politice, similare celor ce durează de 25 de ani, care nu vor face decât să prelungească agonia acestei palme de pământ, incapabile să se autoguverneze în pace și democrație veritabilă.

Noi, subsemnații, reprezentanții partidului unionist DREAPTA și organizațiilor non-guvernamentale unioniste din Blocul Unității Naționale, în ultimul ceas al mandatului dumneavoastră prezidențial,

Domnule președinte Nicoale Timofti, cerem

să declarați reunificarea Republicii Moldova cu România drept unica șansă de revenire la normalitate – în sânul națiunii române, România fiind membru de drept a Uniunii Europene, țară membru al NATO/OTAN.

Vă îndemnăm să demarați urgent dialogul cu președintele României Klaus Iohannis în vederea elaborării unui plan strategic de reunificare a celor două state românești, cu eșalonarea acțiunilor concrete ce țin de unificarea armatelor, abolirea actualelor frontiere între frați, aplicarea legislației românești fără excepții pe întreg teritoriul națiunii române reîntregite.

Prin declararea reunificării Republicii Moldova cu România veți intra în istoria națiunii române în calitate de mare om de stat. Suntem siguri că aveți curajul și voința de a face acest gest.

Semnează:

Membrii grupului de inițiativă al partidului unionist DREAPTA

Membrii Blocului Unității Naționale

Scrisoarea poate fi văzută în original pe :

Siteul doamnei Ana Guţu

Cum eu, spre marea mea ruşine, nu am ştiu despre această doamnă cred că mai sunt şi alţii care nu ştiu de dânsa, aş dori să postez mai jos câteva date biografice a acestei frumoase moldovence cu suflet mare, românesc.

Conform Siteului dânsei, doamna Ana Guţu (născută Petrov, în satul Alexandru Ioan Cuza, judeţul Cahul) de naţionalitate română, cetăţean al Republicii Moldova de profesie filolog, trăducător, profesor de limba şi literatura franceză, ocupă funcţea de Prim-Vicerector ULIM (Universitatea Liberă Internațională din Moldova),Vice-preşedinte al Senatului ULIM, Preşedintele Consiliului Educaţional ULIM.

Doamna Guţu a fost  Deputat în Parlamentul RM de legislatura a XVII-a şi a XVIII-a. 

În organisme  organisme academice internaţionale doamna Ana Guţu este:

 – Membru Biroului Consiliului de Asociere al Agenţiei Universitare a Francofoniei din partea Europei Centrale şi de Est (din mai 2009) Paris, Franţa – Montreal, Canada;

– Membru al Consiliului de Administrare a Institutului Francofon pentru Administrare şi Gestionare (IFAG), Soia, Bulgaria

Doamna Guţu deţine un titlu de doctor în filologie romanică (1993) şi a devenit conferenţiar universitar în 1997, iar în 2005, profesor universitar ad interim.

A absolvit Şcoala medie nr.2 din Cahul (1979), U.S.M., facultatea de limbi străine (1979-1984), doctorat la U.S.M. (1985-1990)
Teza teza de doctorat a dânsei se intitulează: “Aspectul sistemic şi funcţional al antonimiei” (studiu lexico-stilistic) (Chişinău, 1993), iar ca domeniul ştiinţific de activitate dânsa este specialist în : Lexicologie, Traductologie, Terminologie, Semiotică, Hermeneutică, Stilistică.

C experienţă profesională putem consemna :

Tiraspol (Institutul pedagogic “T.G. Şevcenko”, lector, 1984-1985;

Şcoala nr. 2, profesor de limbă franceză, 1985-1988),

U.A.S.M. (lector, 1988-1991), A.S.E.M. (lector superior 1991-1995),

U.L.I.M.(din 1995, unde a fost lector superior, conferenţiar, şefa catedrei limbă şi literatură franceză, director de departament, vicerector, prim-vicerector)
Are 150 de lucrări publicate de-a lungul timpului.

A fost conducător ştiinţific a 4 teze de doctorat
Lucrări fundamentale: Despre aspectul structural semantic al antitezei // Cercetări în filologia romano-germanică (Chişinău, 1989, articol); La grammaire francaise en tests et exercices (Chişinău, 1996, manual); Curriculum naţional de limbi străine, ciclul gimnazial şi liceal (Chişinău, 1999, 2000, în colaborare); Aspects systémique et fonctionnel des antonymes (Chişinău, 2000, monografie); Dulce lacrimă de dor (Chişinău, 2001, culegere de versuri); Poezii pentru copii – Poésies pour les petits (Chişinău, 2003, culegere de versuri); Unele probleme de teorie, empirism şi didactică a limbilor – Certains problèmes de théorie, empirisme et didactique des langues (Chişinău, 2004, culegere de articole ştiinţifice); Exegèse et traduction littérare. Méthode de formation en traduction littéraire (Chişinău, ULIM, 2005); Sistemul de gestionare a calităţii la ULIM, ULIM, Chişinău, 2007; Théorie et pratique de la traduction (Chişinău, 2007); Introduction à la traductologie française (Chişinău, 2008);  Fascination (culegere bilingvă de poeme lirice franco-română, autotraducere, Chişinău, 2008).

Cursuri universitare: Limba franceză practică; Limba franceză de afaceri, Lexicul limbii franceze/Exegeza textului, Bazele traductologiei, Teoria şi practica traducerii, Traducerea simultană, Traducerea literară, Traducerea specializată, Monitorizarea documentară multilingvă, Filosofia şi semiotica traducerii (ULIM).
Cele mai marcante realizări: elaborarea tipologiei lexicografice a antonimelor limbii franceze şi tipologiei modelelor semantico-structurale ale actualizării acestora în textul literar francez (studiu semiotic); fondarea sistemului educational (concepţie, planuri didactice, programe analitice) în domeniul formării universitare a traducătorilor-interpreţi în Moldova (fondarea specilităţii respective la ULIM); promovarea noilor tehnologii în predarea/învăţarea limbilor străine şi pregătirea traducătorilor-interpreţi la facultăţile filologice; restructurarea sistemului catedral lingvistic la ULIM; elaborarea curriculumului naţional de limbi străine, ciclul gimnazial şi liceal; elaborarea curriculei universitare şi sstemului de gestionare a calităţii procesului educaţional la ULIM.

• Doamna Guţu a participat la mai multe congrese, simpozioane, conferinţe, foruri internaţionale de specialitate: Colocviu internaţional al FIPF (Paris, 1997); Conferinţa mondială pe problemele învăţământului superior, UNESCO (Paris, 1998); Seminar internaţional pe problemele multiculturalităţii în predarea limbilor străine (Sarajevo, Bosnia-Herţegovina, 1998); Conferinţă internaţională pe problemele minorităţilor francofone “Limbă şi pputere” (Saint-Vincent, Italia, 1998); Colocvium internaţional “Traducerea: alteritate sau echivalenţă?”(ESIT, Paris, Franţa, 2000); Seminar internaţional „Terminologie şi limbaje specializate”, Chişinău, mai 2001; Conferinţă internaţională „Conexiuni şi perspective în filologia contemporană”, Chişinău, 2002; Seminar internaţionale formare în terminologie şi traductologie, Chişinău, 2002; Probleme de lingvistică generală şi romancă, Conferinţă internaţională, in memoriam Grigore Cincilei; Chişinău, 2003; Seminar internaţional „Probleme curente ale învăţământului superior din Moldova, Soros, Chişinău,Moldova, 2002, 2003; Cunoaştere, guvernare şi cercetare, Forum internaţional UNESCO pe problemele învăţământului superior, decembrie 2004; Sensul în traducere, Seminar internaţional, ESIT, Paris-III, Franţa; Guvernarea în învăţământul superior, Consiliul Europei, Strasbourg, Franţa, septembrie 2005; Colocviul internaţional „La francopolyphonie comme vecteur de la communication”, ULIM, 2006; Simpozionul „L’Impressa y il nuovo umanessimo” Roma, Italia, iunie 2006; Conferinţa anuală a Comitetului Director pentru Învăţământ superior şi Cercetare, Consiliul Europei, Strasbourg, Franţa ş.a.

Director de ediţie al revistei Intertext, membră a Asociaţiei Profesorilor de Limbă Franceză din R.M.; Lider în Domeniul Educaţie şi Ştiinţă a Asociaţiei Absolvenţilor programelor Ambasadei SUA în RM (2005).
Distinctii: Profesor Magna cum Laudae al ULIM, 1999; Ordinul ULIM 2002, Ordinul “Gloria Muncii”, 2002; Medalia “ULIM – 15 ani de ascensiune”, 2007.
Personalia: Busuioc L. Pe lângă toate cele…//Universitas, martie, No 3, 1999 ;Bussuioc L. Dincolo de toate celea…//Universitas, martie, No 3, 1999 ; Dragoş Vicol, « Limbile străine nu sunt deloc străine la ULIM » in: Analele ştiinţifice ULIM, seria Filologie, Chişinău, Pontos, 2003; Tudor Palladi, « Diastihul „Lacrimii de dor” între poesis şi catharsis » in: Analele ştiinţifice ULIM, seria Filologie, Chişinău, Pontos, 2003; Dragoş Vicol, « Trecerea inexorabilă a timpului şi permanentizarea valorilor sapienţiale » in: Literatura şi Arta, decembre, 2003 ; Dragos Vicol, Rădăcina veşniciei in: Literatura si arta, 22 aprilie 2004.

• Specializări şi cursuri de perfecţionare peste hotare: Universitatea Rennes-II, stagiu în traducere, redactare şi frazeologie (Rennes, Franţa, 1997); Centrul de perfecţionare a cadrelor didactice, stagiu în problemele sistemului de învăţământ (Jerusalem, Israel, 1998), Universitatea Bordeaux-IV, stagiu în problemele folosirii noilor tehnologii în predrea/învăţarea limbilor străine (Bordeaux, Franţa); ESIT, Universitatea Paris-III Sorbonne-Nouvelle, schimb de experienţă în metodologia predării traducerii (Paris, Franţa, 2000); International Visitors Program (SUA, 2003); Tempus-Tacis pe problemele managementului calităţii în instituţiile universitare, deplasări de documentare în Suedia, Universitatea din Vaxjo, (octombrie, 2006), Franţa, Universitatea Sophia Antipolis, Nisa (2007), Lituania, Universitatea din Vilnus (2007).

• Granturi: participarea la colocviumul internaţional al FIPF, Paris (Fundaţia Soros Moldova, Alianţa Franceză, 1997); stagiu în traducere, redactare şi frazeologie, Rennes, Franţa (Alianţa Franceză, 1997); stagiu în didactica şi noile tehnologii în predarea limbilor străine, Bordeaux (Alianţa franceză, 1998); colocviu internaţional în probleme de traducere, Chişinău, 1998 (Fundaţia Soros, Alianţa Franceză, 1998); organizarea Zilei Internaţionale a traducătorului, ULIM, 1999 (Fundaţia Soros, 1999); schimb de experienţă ştiinţifico-didactică la ESIT, Franţa (Fundaţia Soros, 2000) ; International Visitors Program (SUA, 2003); contribuţia la dezvoltarea grantului instituţional SCM Tempus-Tacis 2006-2007 pe problema dezvoltării sistemului de management al calităţii studiilor universitare.

În afară de limba română, doamna Guţu vorbeşte franceza, rusa, spaniola, italiana, engleza, portugheza.

Toate datele biografice provin de pe

Siteul Doamnei Ana Guţu

P. S. Faptul că Blocul Unităţii Naţionale nu este cineştie ce amărâtă  formaţiune politică formată din aventurieri,ci o formaţiunea care chiar contează ne este relevat de news.russiatoday.ro care publică pe Mai 16, 2015 articolul:

Chişinău: A fost creat Blocul Unităţii Naţionale 

Un articol interesant şi bine scriscare poate fi văzut dând clic pe numele scris cu roşu

  1. Niciun comentariu până acum.
  1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: