Prima pagină > Justiţie - Lege - Legislație, Protest > Justiția terfelită de puterea politică protestează

Justiția terfelită de puterea politică protestează

În principiu legile sunt niște reguli care trebuie respectate de toată lumea, nerespectarea acestora putând duce la pulverizarea societății. Astfel, Justiția, are rolul de a veghea asupra respectării regulilor și de a sancționa eventualele devieri, precum și de a arbitra controversele dintre membrii societății.

Pentru a-și putea îndeplini rolul, Justiția se bucură de un anumit prestigiu și are mare nevoie să fie independentă. Când independența acesteia este pusă în pericol de un grup ajuns să dețină puterea politică lucrurile pot degenera, societatea riscând să cadă în prăpastia dictaturii.

România a ajuns pe marginea prăpastiei, prin schimbarea legilor justiției ajungându-se în situația ca anumiți indivizi să evite răspunderea în fața legii, să poată jefui în voie fără a putea fi trași la răspundere, practic ei devenind din conducători, stăpânii țării.

O reacție la pericolul care se profilează vine din partea magistraților care, fiind de specialitate înțeleg cel mai bine cât e hâd rânjește dictatura care se profilează prin terfelirea demnității de magistrat în interesul salvării de răspunderea penală și de salvare a averilor dobândite prin fraudă. Nu știu dacă în lume se mai pot găsi cazuri când magistrații au ieșit, in córpore, să protesteze împotriva abuzurilor puterii politice. La noi s-a întâmplat.

Despre terfelirea demnității de magistrat prind refuzul unui dialog real se vorbește într-un comunicat emis de Asociația “Forumul Judecătorilor din România”, Asociația ”Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor” și Asociația ”Inițiativa pentru Justiție” publicat de doamna  procuror Alexandra Carmen Lăncrăjan pe contul său de Facebook:

C O M U N I C A T

Asociația “Forumul Judecătorilor din România”, Asociația ”Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor” și Asociația ”Inițiativa pentru Justiție”

reiterează faptul că modificările aduse O.U.G. nr. 7/2019 prin O.U.G. nr.12/2019 ignoră voturile a mii de magistrați, exprimate în cadrul adunărilor generale ale instanțelor judecătorești și parchetelor, în sensul luării de măsuri pozitive de natură legislativă sau administrativă în scopul suspendării imediate a punerii în aplicare a dispozițiilor din legile justiției și ordonanțele de urgență subsecvente criticate de Comisia de la Veneția, Comisia Europeană și GRECO, precum și revizuirea acestor acte normative, după o reală consultare a sistemului judiciar.

Lipsa unui dialog real cu judecătorii și procurorii a determinat mii de magistrați să protesteze sub diverse forme, de la suspendarea ședințelor de judecată și până la ieșirea pe treptele instanțelor și parchetelor, într-un demers nemaiîntâlnit în sistemul judiciar și care va continua în același ritm și zilele viitoare, libertatea de exprimare a magistraților români neputând fi îngrădită arbitrar.

Aceste proteste principiale aparțin miilor de judecători și procurori români care le desfășoară zilnic, neavând legătură cu susținerile individuale sau interesul personal al vreunui magistrat ori om politic, și au singurul scop de a contribui la menținerea statului de drept în România, independența justiției fiind esențială în acest sens.

Delimitarea de proteste a unui număr de 31 de președinți sau vicepreședinți de curți de apel, respectiv 30 de președinți sau vicepreședinți de tribunale, reprezentând 1,3% din judecătorii din România, respectiv 0,8% din magistrații români, fără a avea mandate de reprezentare din partea colegilor lor, constituie un demers insignifiant, fără influență asupra majorității judecătorilor și procurorilor din România. Opinia unui președinte de instanță, care are rol exclusiv administrativ într-o instanță, nu are o valoare mai mare decât opinia unui simplu judecător, între judecători neexistând subordonare ierarhică. Ne întrebăm retoric ce soluție întrezăresc și ce anume au întreprins în acest sens acești judecători cu funcții de conducere sau Consiliul Superior al Magistraturii în contextul în care Guvernul nu a ținut seama nici măcar de mandatul de negociere dat președintelui CSM, introducând texte noi prin O.U.G. nr.12/2019, nesupuse avizării CSM sau dezbaterii magistraților?

Reamintim că sute de adunări generale de la instanțe și parchete au solicitat respectarea competențelor și a rolului fiecărei Secții a Consiliului Superior al Magistraturii și implicarea Plenului în toate deciziile ce privesc întregul sistem judiciar, conform Constituției, dar și renunțarea la modificarea propusă cu privire la art. 65 alin. 1 lit. i din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, în teza privind condiția referitoare la lipsa cazierului fiscal, dacă se apreciază că nu se impune menținerea în funcție, ce constituie o reglementare lipsită de previzibilitate și claritate, fiind vădit disproporționată în raport de scopul urmărit.

Adoptarea unor ordonanțe de urgență ale Guvernului cu privire la sistemul judiciar, fără respectarea unor rigori minime de transparență decizională și fără consultarea reală și efectivă a corpului magistraților, este contrară angajamentelor internaționale ale Statului român și a fost dezaprobată de Comisia de la Veneția, Comisia Europeană, Parlamentul European, GRECO, numeroase asociații ale judecătorilor și procurorilor din Europa, dar și de majoritatea covârșitoare a corpului magistraților români. Dreptul la informare al entităților europene sau internaționale menționate presupune posibilitatea acestora de a dialoga în mod liber și fără presiuni cu magistrații români, fie că sunt membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, ai asociațiilor de judecători și procurori ori că nu au vreo afiliere asociativă.

Starea de protest din magistratură poate înceta atunci când se va dovedi diligență în punerea în aplicare a recomandărilor entităților internaționale precizate anterior, respectiv atunci când Guvernul României va elimina limitările adoptate cu privire la libertatea de exprimare a judecătorilor și procurorilor, va abroga dispozițiile referitoare la înființarea Secției speciale pentru investigarea infracțiunilor comise de magistrați, va renunța imediat și pe termen lung la dispozițiile care prevăd dublarea perioadei de pregătire în cadrul Institutului Național al Magistraturii și la cele care elimină meritocrația în magistratură, promovarea efectivă la instanțele și parchetele superioare, dar și promovarea în funcții de conducere urmând a se face numai pe baza meritocratice, fără interviuri formale, inclusiv și mai ales la Înalta Curte de Casație și Justiție, cu tragerea la sorți a tuturor membrilor comisiilor de concurs, iar nu numirea lor directă de Secția pentru judecători a CSM.

Un apel  către CSM, pentru redarea demnității magistraților, face, la 11.03.2019, pe siteul juridice.ro și doamna judecător Amelia Farmathy, judecător la Curtea de Apel București sub titlul 30 de arginți” :

30 de arginți

”Am scroll-at o listă – scurtă ce-i drept – care cere CSM-ului să fie redată ”demnitatea” magistraturii.

Să vă vorbesc puțin despre ce înseamnă demnitatea în sfera pierdută a căutării /reafirmării reflexelor unor funcții de conducere pe care le-am mai văzut/trăit pe la începutul anilor 2000: să muncești până crăpi sau ieși la pensie, fără să crâcnești, să te simți ”asigurat” că gândește altul pentru tine – eventual unii care îți vor susura în ureche inepții de genul cât de recunoscător trebuie să te simți că o structură specială de anchetă (pe când un Tribunal Popular 20-20, că, dacă s-a putut în anii 50, de ce nu s-ar putea imagina unul și în viitorul apropiat) a fost special creată să te investigheze, pardon, să te protejeze -, să te arăți amabil sau, mai bine, să lipsești naibii, de la ”fastuozitățile” de bilanț, unde se ivesc doamnele justiției (uneori și domnii), care o să va spună, pe un ton important, cât de bine ați muncit, evident sub atenta coordonare a unora dintre cei care s-au regăsit pe lista scurtă a… sferelor despre care vă vorbeam, să nu reacționezi, ci să fii, instinctiv, proactiv doar atunci când ți se sugerează sau chiar cere, într-un cuvânt să te lipești de scaunul tău ”umil ” de jude, căci din jilțul dă șăf se vede perspectiva, pardon, demnitatea mai bine.

Trist este că aproape niciunul dintre cei de pe ”lista scurtă”, probabil cu vreo câteva excepții (la Călărași, lucrurile, adică oamenii și funcțiile nu se schimbă, doar se… rotesc, domnul Vice semnatar, amabil de altfel, pe vemea când ne-am intersectat, prin 2004 dacă îmi amintesc eu bine, era, și atunci, Vice, dar la Judecătoria Călărași), nu erau șefi în anii 2000, ci erau fie pe la începutul carierei, fie nu erau deloc prin magistratură – eu, spre exemplu, ca judecător definitiv, am ”prins-o” pe doamna Preș de la Timișoara, proaspătă jude pe la Sectorul 1, intrată în magistratură, cred pe canatul avocaturii, după 2004 sau prin preajma acelui an, și zău dacă i-aș fi bănuit vocația de astăzi -, ceea ce arată că subzistă o anumită tradiție la momentul preluării funcției: nu o preiei tu – magistrat judecător, căci, da, doamnelor și doamnelor pre-șe-dinți, asta sunteți: judecători, iar șefi doar o perioadă limitată, până urcați spre următoarea treaptă (a șefiei) :))))) -, ci te pre(A)ia ea pe tine.

De ce se întâmplă așa? Oh, asta e relativ simplu, un sistem de concurs pentru accesul în funcții de conducere perfect în aparență, extrem de criticabil în realitate pentru că, prin impunerea unor probe al căror rezultat nu poate fi contestat, se poate elimina, cu maximă și… incontestabilă eficiență, nedorita concurență, după cum modalitatea de desemnare a membrilor comisiilor de examinare de pe nu știu ce liste cu formatori, cu rezultatul că, în fiecare an, sau, maxim, la interval de vreo 2-3 ani, revezi aceleași chipuri, în loc ca examinatorii să fie trași la sorți dintr-o bază foarte largă, deschide subiectul foarte delicat al unor aprecieri al căror subiectivism – să mă exprim elegant – ar trebui evitat.

Or dacă subzistă și cea mai mică posibilitate de eliminare a concurenței sau aceasta devine irelevantă (adică dacă ți se trântește o notă ridicol de mică la ceea ce este denumit proiect de management, ți-ar trebui nu 10 la scris, ci 12 sau 13 ), oare nu te gândești, ipotetic desigur, tu, conducător de destine pe hârtie, că depinzi, la al doilea mandat sau în cariera de conducător în general, de bunăvoința celor cărora simți nevoia să le reamintești că ”lupți” pentru redarea ”demnității” magistraturii?

Apropo de asta, în câte ședințe intrați, așa, lunar și câte dosare motivați, tot lunar? La fel de multe cu ale colegilor care protestează?

M-aș bucura să munciți, cu aceștia, cot la cot, iar, dacă îmi veți vorbi despre cât de greu e să conduci, nu e cazul, se întâmplă să știu cam cât e hârțogăreală în actul conducerii și cam cât timp pierdut în delegarea sarcinilor către alții.

Doamnelor și domnilor semnatari, în afară de faptul că sunteți destul de… puțini – eu propun ca doamna Gârbovan să vă primească și pe dvs., VIP-urile demnității, în liliputana-i asociație, așa poate ajunge și domnia sa la o cifră pe care să aibă curajul să o dea publicității -, apelul, scrisoarea, misiva ori cum vreți să îi spuneți vă arată așa cum sunteți: cam caragialesc învăluiți de mantia demnității, un soi de pânză de păianjen cu pretenții de armură a demnității (era să scriu divinității, dar sunt convinsă că blasfemia a fost doar sugerată).

Iar elefantul pe care vreți să îl legănați, recte CSM-ul, ar trebui să înșface ghioaga demnității și să o pună pe spinarea celor care, în ruptul capului, nu vor să priceapă cât le e de bine cu secție de investigare ”proprie” și, în general, cât le e de bine atunci când li se vorbește despre bine.

De se va lăsa sau nu cu… ghioage, vom vedea, dar prețul l-ați plătit deja: cu vârf (de peniță) și… semnat.

P.S. Anul trecut, un cuvânt a făcut istorie, și acel cuvânt mi-a stat pe buze citindu-vă apelul. Animată de cele mai puternice asentimente, mi-am șoptit: …UNIRE! (dacă v-ați gândit la altceva, fiți pe pace, va veni și altceva).

Judecător Amelia Farmathy”

 1. Vasile
  20 martie 2019 la 10:52

  Mai oameni buni, nimeni nu observa ca aceste doua INTRUSE NU AU NUME ROMANESTI ? Sint aduse si initiate pentru ROMANIA cu interese straine si astea doua au de a face cu justitia din ROMANIA ? Nu ma mira caci CORUPTIA A DEVENIT LEGALA… Strainii conduc ROMANIA, chiar nimeni nu mai analizeaza gramatical numele nimanui de la putere ? Ponta, Gioana, Binchall (nascuta Calin dar cu acest nume nu a realizat nimic), Stolojan, Ciorbea (om insemnat, rau si mason, jidan), Vacaroiu, Dejeu (amindoi jidani cu nume doar usor transformate in romana si cu provenienta romana, numele se transforma cu sufixul si mentine identitatea jidana sau se mai folosesc traducerile din jidana in romana daca in Romana numele nu suna ciudat si este acceptat de romani), Athanasiu, Isarescu (acesta din urma este ales guvernator pe viata la BCR, adica pe viata ? Cum este posibil asa ceva ? Jidan patron de banca a ROMANIEI, BCR), Nastase, Bejinaru (nu este nume romanesc, noi ne-am obijnuit cu numele dar individul nu este roman), BOC (nu este nume romanesc, ci porecla sau derivat din germana jidana), Predoiu (alt nevinovat care nu este roman), Oprea (din bodyguard si sofer devine premier ??? altul care nu este roman, ce inseamna OPREA ?), Sorin Cimpeanu (aici intervine regula de traducere si adaptare la regula gramaticala romana, CIMP si sufixul EANU, ar fi Feldner din jidana, chiar si el este plin de secrete nedeclarate, are doar motive sa le ascunda), Ciolos, Grindeanu (GRIND si sufixul EANU la fel ca la CIMPEANU, deci si aici discutam de un jidan, chip jidan si prefacut, deci ales si pregatit pentru functia care o avea de a mintii si fura ROMANIA si romanii), Fifor (german ar fi fost Vifor fiindca V se citeste F si o mica transformare duce la FIFOR, aici pare a fi un jidan KHASAR), lipseste MUSULMANCA din Constanta care avea si ea un nume ciudat tot jidanca o tradatoare care nu mai avea nimic de a face cu religia musulmana fiindca lucra mina in mina cu jidanii si pentru jidani. Dancila nu are nici ea nume romanesc si sa nu mai cometez pe cei din ministere cum este DAEA, Melescanu la servicii secrete si mereu a fost aici pe acest scaun indiferent de guvern, el a activat mereu pe acest scaun (COINCIDENTA NU ?????), minstrul mediului este Gratiela Leocadia Gavrilescu (poate cineva sa imi spuna ce inseamna LEOCADIA??? Eu descopar LEO CADIA coincidenta face ca exista un LEU sau LEO deci simbolul mason, alta COINCIDENTA ??? credeti in prea multe coincidente atunci), Gabriel LES (Lesch, Lesh sau LEHSH din jidana) la minsterul apararii nationale a fost lasat acest strain, foarte mare coincidenta NU???…, si lista este lunga cu cei care nu au nume romanesti dar detin posturi in guvernul DRAGNEA (nici asta nu este romanesc ci o porecla tradusa in romana), deci urmeaza minstrii actuali care nu au nume romanesti: Marius Budai, Badalau, Anton, Oprea, Pintea Breaz, Denes, Burnete, Bran, Trif, Intotero, (cine este individa asta?) NEGRE-scu, un individ de doar 32 de ani este in PSD cu o lista destul de neadevarat de activitati globale in politica la un echivalent al unei persoane politice de 70 de ani, acest individ a ajuns la 33 de ani sa obtina mai multe decit orice politician strain, ce ciudat, acum este ministrul delgat al fondurilor europene in guvernul Dancila. Acum va intreb pe voi, chiar mai credeti in coincidente ? Nu am gasit un Gheorghe, Ion sau Popescu in niciun guvern de la Revolutie pina acum si asta se va repeta si mai des, TENDINTA este sa dispara numele romanesti adica ROMANII si altii sa preia ROMANIA teritorial, geografic, politic, economic, GEOLOGIC dar si social incit romanii sa fie inlocuiti treptat, sigur si stabil. Scuzati, eu nu prea am rabdare la scris dar ce cunosc este periculos pentru acesti indivizi, eu le dau planul pe fata, asta este clar, cind sint somer am ca face pe internet, le dau planul pe fata sa stie toata lumea, daca ei se ocupau de noi si ofereau locuri de munca, atunci eram bine, dar avem sute de politicieni si nu avem niciun loc de munca, oare cui apartine aceasta obligatie ? Tarilor europene ? Romanii toti fug in AFARA si atunci pentru ce mai avem nevoie de presedinte, guvern si alti diplomati ? Doar pentru distrugerea ROMANIEI, nu este o conspiratie ci o realitate.

  • 21 martie 2019 la 16:56

   Vasile, este păcat că ai scris un asemenea text plecând de la o ipoteză greșită, aceea că respectivele nu au nume românești și asta ar fi ceva rău. Amintește-ți că modernizarea României au făcut-o niște regi cât de poate de nemți. Femeile pot căpăta numele de familie prin căsătorie. Codruța Kovesi, nume cu rezonanță maghiară, se numește de fapt Laura Codruța Lascu, neamțul Iohannis se trage dintr-o familie care a migrat în Transilvania acum vreo 800 de ani, românul Ponta dintr-o familie de pietrari din nordul Italiei care se numea Ponti și a venit în Tara Românească acum vreo 200 de ani.
   Legat de nume românești sau nu, să știi că majoritatea numelor considerate românești sunt nume care se regăsesc în alte țări, eventual Românizate.Poate nu știi, dar, în Transilvania, multe nume sunt nume românești, maghiarizate. De exemplu regretatul taragotist Dumitru Fărcaș, are un nume maghiarizat, Farcas însemnănd ”lup”.
   Dacă vrei pot continua multă vreme cu exemplificările …

 1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: