Arhiva

Posts Tagged ‘Laszlo Borbely’

Din categoria TEHNOCRAŢII LU’ PEŞTE: Ne-am tâmpit … Miniştrii din România au ajuns să le ceară deputaţilor să voteze modificări la o lege (că dacă nu dracu ne ia) trimiţându-le scrisori deschise pe Facebook …

Motto:  Fereşte-ne doamne de tehnocraţi …

Cred că România s-a tâmpit de tot. Un ministru a ajuns să scrie scrisori deschise către deputaţii din Parlamentul României pentru a le cere să nu mai frece menta şi să adopte până la vacanţa parlamentară nişte modificări la legea contravenţiei silvice…

Dacă nici ăsta nu e populism jegos de ordinar, nu ştiu ce se mai poate numi aşa.

Adică miniştrii noştrii au mutat comunicarea cu una din camerele parlamentului pe Facebook şi în presă? 

*****

Cristina Pașca PalmerDoamna Cristiana Paşca Palmer, Ministrul Mediului, publică la data de  17 iunie 2016 pe contul dânsei de Facebook  o scrisoare deschisă în care face apel ca deputaţii să adopte până la vacanţa parlamentară modificările la legea contravenţiilor silvice, avertizând că în caz contrar există un risc major de declanşare a unei proceduri de infringement împotriva României.

Scrisoarea deschisă este adresată  Camerei Deputaţilor şi e pusă în atenţia: 

– Domnului deputat Florin Iordache, președinte interimar al Camerei Deputaților
– Membrilor Biroului Permanent al Camerei Deputaților
– Liderilor grupurilor parlamentare din Camera Deputaților Președinților comisiilor permanente din Camera Deputaților
– Doamnei deputat Grațiela Gavrilescu, fost ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor
– Domnului deputat Attila Korodi, fost ministru al Mediului și Schimbărilor Climatice
– Doamnei deputat Rovana Plumb, fost ministru al Mediului și Schimbărilor Climatice
– Doamnei deputat Doina Pană, fost ministru delegat pentru Ape, Păduri și Piscicultură
– Doamnei deputat Lucia Varga, fost ministru delegat pentru Ape, Păduri și Piscicultură
– Domnului deputat Laszlo Borbely, fost ministru al Mediului și Pădurilor
– Doamnelor și domnilor deputați
Stimată doamnă/ Stimate domnule deputat,
Încă de la începutul preluării mandatului de ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, am declarat public că una dintre prioritățile majore ale echipei pe care o conduc se referă la păduri. Vorbim despre un subiect sensibil pentru care toți cetățenii României manifestă un interes din ce în ce mai mare, devenind unul dintre elementele foarte discutate vis-à-vis de protecția mediului.
Pentru mine și echipa mea, gospodărirea durabilă a pădurilor și implicit limitarea tăierilor ilegale sunt obiective prioritare. Măsurile pe care le-am adoptat pentru continuarea acestei reforme și pe care le implementăm anul acesta vor conduce, sperăm noi, la o reducere vizibilă și cuantificabilă a fenomenului tăierilor ilegale, cu impact pozitiv în viitor. O modalitate pe care am considerat-o ca extrem de eficientă în realizarea obiectivelor mai sus menționate este operaționalizarea și eficientizarea activității Gărzilor Forestiere, structuri operative ale autorității Statului, al căror atribut este asigurarea aplicării regimului silvic și regimului cinegetic la nivel național. Se știe însă că orice structură de autoritate are nevoie de instrumentele legale pentru a-și atinge scopul. Un asemenea instrument este și Legea 171/2010 privind regimul contravențiilor silvice care, de la momentul intrării ei în vigoare și până în anul 2014, s-a constatat că nu asigură eficiența necesară ca instrument pentru autoritatea Statului. Ca urmare, a fost inițiat proiectul de lege (PL-x 162/2014) pentru modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, care în prezent este în etapa finală de dezbatere parlamentară. Prin acest proiect de lege de modificare a Legii 171/2010 se aduc completările necesare ca să se asigure eficiența instrumentului legal care este folosit de autoritatea Statului. Pe tema acestui proiect de modificare a legii s-au făcut dezbateri în ultimele luni în Parlament și nu au existat puncte de vedere divergente. S-au adus amendamente care au îmbunătățit proiectul de lege, dar au fost și puncte de vedere care au susținut că actul normativ ar avea articole neaplicabile. În Comisia pentru Agricultură, Silvicultură și Servicii din Camera Deputaților, proiectul de lege a fost votat în unanimitate.
Vă facem cunoscut faptul că, fără modificările prevăzute în acest proiect de lege, Gărzile Forestiere nu dispun de instrumentul eficient de acţiune în multe din cazurile în care trebuie să intervină în scopul protejării pădurilor. Modificările la Legea 171/2010 trebuie să creeze un regim sancționatoriu mai sever, care să fie extins asupra tuturor celor care afectează integritatea pădurilor.
În plus, modificările propuse prin proiectul de lege instituie sancțiuni proporționale și disuasive impuse de două regulamente europene, Regulamentul (UE) nr. 995/2010 Due Diligence prin care se reglementează principiul prudenței la introducerea în piața comunitară de lemn și produse din lemn și respectiv Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 privind regimul de licențe FLEGT în vederea asigurării trasabilității lemnului. Dacă instituirea acestor sancțiuni nu este aprobată, este amenințată eficiența celor două Regulamente europene și, ca urmare, există un risc major de declanșare a unei proceduri de infringement împotriva României, acțiunile preliminare în acest sens fiind deja inițiate din anul 2015.
Avem convingerea că procesul de eficientizare a activității Gărzilor, intensificat în ultimele luni, poate fi compromis dacă acest proiect de Lege (PL-x 162/2014) nu va fi adoptat înainte de vacanța parlamentară. Doamnelor și domnilor deputați, Legea se află în Parlament de mai bine de un an. Cu siguranță, prelungirea dezbaterilor cu toţi factorii interesați și în comisiile din Parlament au fost binevenite, au adus modificări utile pentru asigurarea scopului pentru care proiectul a fost inițiat, dar credem că a sosit timpul pentru decizie.
Cred că Parlamentul României își dorește cu adevărat să devină un actor important în procesul de combatere a tăierilor ilegale. Fac, așadar, un apel la buna dumneavoastră credință și vă rog să finalizați procedura. În opinia noastră, aceasta presupune introducerea PL-x 162/2014 pe ordinea de zi a Comisiei Juridice în ședința de săptămâna viitoare, elaborarea raportului comun împreună cu Comisia pentru Agricultură și votul în plenul Camerei Deputaților. Aprobarea acestui proiect de lege înainte de vacanța parlamentară va arăta românilor că Parlamentul își asumă una dintre cele mai importante legi în prevenirea și combaterea ilegalităților din sectorul silvic.
Cu deosebită considerație,
CRISTIANA PAȘCA PALMER
Ministru
* * * * * 
PENTRU CONFORMITATE, sursa scrisorii deschise:
P.S.
RUGĂCIUNE:  Doamne, dacă miniştrii tehnocraţi sunt darul Tău, rogu-te dacă nu ne urăşti prea tare, scuteşte-ne de favoarea de a ne bucura de acest dar …

Ce facem cu art. 16 din Constituție (cel cu egalitatea în fața legii), îl scoatem de tot sau continuăm să îl aplicăm după cum vrea mușchiul unora?

11 septembrie 2012 Lasă un comentariu


Conform  art 16 din Constituție alin (1), cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice , fără privilegii şi fără discriminări. Noi suntem egali între noi, ei ei sunt egali între  ei…

Uneori se întâmplă, și asta din ce în ce mai des, ca unii politiciani să calce pe bec și să trebuiască să meargă la judecată…

Pe de altă parte, există ceva ce se numește separația puterii în stat.  Adică un politician nu se poate băga, teoretic cel puțin în treburile justiției.

Când vine vorba să zicem de un ministru, îmediat vorbește de imunitatea pe care i-o oferă calitatea de ministru și scoate articolul 72 și articolul 109 care se referă la imunități…

 SECŢIUNEA a 2-a
Statutul deputaţilor şi al senatorilor

Imunitatea parlamentară

ARTICOLUL 72
(1) Deputaţii şi senatorii nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.(2) Deputaţii şi senatorii pot fi urmăriţi şi trimişi în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, dar nu pot fi percheziţionaţi, reţinuţi sau arestaţi fără încuviinţarea Camerei din care fac parte, după ascultarea lor. Urmărirea şi trimiterea în judecată penală se pot face numai de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Competenţa de judecată aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

(3) În caz de infracţiune flagrantă, deputaţii sau senatorii pot fi reţinuţi şi supuşi percheziţiei. Ministrul justiţiei îl va informa neîntârziat pe preşedintele Camerei asupra reţinerii şi a percheziţiei. În cazul în care Camera sesizată constată că nu există temei pentru reţinere, va dispune imediat revocarea acestei măsuri.

Răspunderea membrilor Guvernului

ARTICOLUL 109
(1) Guvernul răspunde politic numai în faţa Parlamentului pentru întreaga sa activitate. Fiecare membru al Guvernului răspunde politic solidar cu ceilalţi membri pentru activitatea Guvernului şi pentru actele acestuia.
(2) Numai Camera Deputaţilor, Senatul şi Preşedintele României au dreptul să ceară urmărirea penală a membrilor Guvernului pentru faptele săvârşite în exerciţiul funcţiei lor. Dacă s-a cerut urmărirea penală, Preşedintele României poate dispune suspendarea acestora din funcţie. Trimiterea în judecată a unui membru al Guvernului atrage suspendarea lui din funcţie. Competenţa de judecată aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

(3) Cazurile de răspundere şi pedepsele aplicabile membrilor Guvernului sunt reglementate printr-o lege privind responsabilitatea ministerială.

 

Ce nu e în regulă aici?

Păi nu prea e în regulă că avem un articol 16

Egalitatea în drepturi

ARTICOLUL 16
(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

(3) Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară. Statul român garantează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii şi demnităţi.

(4) În condiţiile aderării României la Uniunea Europeană, cetăţenii Uniunii care îndeplinesc cerinţele legii organice au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în autorităţile administraţiei publice locale.

Adică dacă un nene sau o tanti devin miniștrii sau parlamentri devin apeciali și nu li se mai aplică acest articol?

Automat aliniatul (2 ) din art 109 de exemplu introduce pur și simplu un filtru între justiție și un ministru. Adică, niște politicieni, la noi cel puțin cu șanse foarte mari să fie mânjuți cu tot felul de porcării, spun dacă nenea sau tanti Importantu pot sau nu să fie trimiși în instanță…

Foarte tare… Adică suntem egali, noi între noi și ei între ei…

Un ospătar sau un frizer care primesc și ei un bacșiș de o bere pot fi băgați la bulău în condițiile astea, dar un domn ministru poate fi judecat doar dacă vor colegii lui ceilalți infractori…

Legat de declarațiile politice, de multe ori acestea sunt de-a dreptul calomnii… adică un politician care calomniază pe cineva nu va fi tras la răspundere pentru că a făcut un gest politic.  Wow …

Probleme cea ma problemă, în afară de faptul că păar a se duce dracului toate pricipiile de bază ale democrației, vedem cum pentru cazuri de gravă corupție, omul nu se duce să judece un judecător dacă șpaga pe care a luat-o e șpagă pentru care trebuie să stea la bulău, sau șpagă ce nu trebuie luată în seamă…

E cam ca din filmele cu proști…

Hai să vorbim aplicat.

De exemplu în cazul lui Laszlo Borbely , fostul ministru al Mediului și Pădurilor, plenul Camerei Deputaților a votat neînceperea urmăririi penale atât în cazul său, cât și în cazul fostului deputat Victor Paul Dobre.

Culmea este că hotărârea în cazul Borbely a fost luată cu o întârziere de patru luni, existând situații în care dosarul său a fost retrimis la comisii sau opoziția a lipsit din Parlament.

„Au fost 14 din viața mea, ulimele 14 luni din momentul in care din iulie 2011 s-a formulat prima oară această acuzație împotriva mea. Nu a fost usor pentru ca in primul rand stiam ca sunt nevinovat. s-a facut o antepronuntare din partea procurorilor, cand s-a cerut inceperea urmaririi penale, imediat mi-am dat demisia, mi-am depus mandatul…Decizia comisiei juridice este foarte importantă…Comisia și plenul camerei nu decide asupra ridicării imunității, ci decide dacă e de acord, parlamentul fiind autoritatea care ăși spune punctul de vedere daca sunt date justificative sau nu pentru a preîntâmpina unele abuzuri atunci când este făcut un dosar. 15 voturi pentru și 2 împotriva propune plenului neîneceperea urm penale. de aceea au trecut atâtea luni pentru a studia fiecare deputat acest dosar…Este un semnal foarte clar pentru toată lumea că în primul rând e vorba de respectul față de oricine, de demnitatea cetățeanului. este prima zi când pot să spun, da, am răsuflat ușurat pentru că pot să spun că s-a făcut dreptate„, a declarat Borbely după decizia Plenului.

Potrivit DNA, Laszlo Borbely era cercetat pentru trafic de influență. Borbely ar fi beneficiat de serviciile unei firme, care s-a ocupat de amenajarea unei locuinte, in valoare de 20.000 de euro. In schimb, ministrul si-ar fi folosit influenta pentru atribuirea unor contracte de lucrari firmei respective. Firma este din Negresti Oas, iar contractele care au fost atribuite sunt de la Administratia Nationala „Apele Romane”.

De fapt ce se întâmplă? Borbely nu e trimis să răspundă pentru faptele sale  pentru că dragii lui colegi se opun. De ce? De d-aia, că așa vrea mușchiul lor.

Practic se interzice justiției să își facă treaba. De când are Parlamentul atribuțiunea de a obstrucționa justiția? Ce facem cu articolul 16 din Constituția României? Îl aplicăm doar după cum vrea mușchiul nostru?

Șoc: Laszlo Borbely – acuzat, de propria familie

3 februarie 2012 Lasă un comentariu

Ministrul Laszlo Borbely – acuzat, de propria familie, de fals și spălare de bani

Scandalul de corupție declanșat la jumătatea anului trecut, după ce procurorii DNA au descoperit că un om de afaceri din Satu Mare împreună cu un consilier al ministrului Mediului și Pădurilor, Laszlo Borbely, au fost implicați în renovarea unui apartament din Capitală al cuscrei ministrului, s-a rezumat, în esență, la găsirea și pedepsirea unor țapi ispășitori pentru o operațiune cu o miză mult mai mare decât cea intens mediatizată atunci. Omul de afaceri Ioan Ciocan, patronul societății Lescaci Com SRL, a fost acuzat că, pentru a beneficia de contracte privilegiate cu o instituție din subordinea Ministerului Mediului, adică Autoritatea Națională Apele Române, i-ar fi amenajat un apartament ministrului Borbely, cumpărându-i astfel, influența, cu lucrări în valoare de aproximativ 20.000 de euro. Intermediarul său în această afacere ar fi fost unul dintre consilierii lui Laszlo Borbely, Szepeszy Szabolocs, descris ca fiind cureaua de transmisie între ministru și omul de afaceri sătmărean. Împotriva celor doi s-a dispus începerea urmăririi penale pentru cumpărare de influență, respectiv complicitate la cumpărarea de influență, iar apele din jurul, dar și subordinea lui Laszlo Borbely s-au liniștit. Numai că ancheta procurorilor DNA a scos la iveală informații surprinzătoare și este extrem de ciudat că, până astăzi, ele nu s-au concretizat într-un rechizitoriu la adresa celui care și-a vândut influența. Asta deoarece beneficiar și autor real al infracțiunilor grave reținute sau acoperite în acest caz este chiar ministrul Laszlo Borbely. Acest lucru rezultă inclusiv din declarațiile depuse la dosarul 35/P/2011, instrumentat de Serviciul Teritorial Oradea al DNA, dosar în care martorii audiați se contrazic între ei acuzându-l direct pe ministrul Laszlo Borbely de spălare de bani și fals în înscrisuri oficiale. 
Prezentăm, în acest sens, informațiile contra­dictorii dar acuzatoare extrase din declarațiile a două persoane extrem de apropiate lui Borbely, adică soția Aurelia Melinda Borbely, și cuscra acesteia, Maria Vincze (mama soției fiului din prima căsătorie a doamnei Borbely). Anchetată alături de celelalte personaje cheie din dosarul 35/P/2011, Aurelia Borbely spune exact ce a sfătuit-o soțul ei, ministrul Mediului și Pădurilor, înfundându-l însă și mai tare. 

Mințind, Melinda Borbely își înfundă soțul și mai tare

În declarația consemnată pe 14 iulie 2011 de procurorul șef al DNA Oradea, Marius Iancu, soția lui Laszlo Borbely prezintă varianta edulcorată și aparent bine gândită a ministrului corupt ascunzându-se în spatele cuscrei Maria Vincze, folosită pe post de paravan. Astfel, declară soția lui Borbely, în toamna anului 2010 doamna Vincze (mama soției fiului din prima căsătorie a doamnei Borbely, numită în continuare cuscră) i-a adus la cunoștință că a ajuns la înțelegere cu domnul Kovacs pentru cumpărarea apartamentului acestuia situat în București, Calea Victoriei, nr. 136-140, la prețul de 80.000 euro. Suma pentru achiziția acestui apartament a fost obținută din vânzarea unui apartament din Târgu Mureș al doamnei Vincze, un împrumut bancar și sume rezultând din economiile acesteia. Deoarece suma nu a fost suficientă, doamna Vincze a solicitat și a primit de la familia Borbely suma de 18.000 euro cu titlu de împrumut. Contractul de vânzare-cumpărare s-a încheiat la notar în municipiul Cluj Napoca, unde avea reședința vânzătorul care domiciliază în U.S.A, apartamentul acestuia fiind o moștenire de familie. Doamna Borbely a însoțit-o pe doamna Vincze la cererea acesteia la Cluj Napoca pentru întocmirea actelor de vânzare-cumpărare la notar, unde doamna Vincze a plătit prețul apartamentului. Ulterior, doamna Vincze i-a mandatat pe doamna și pe domnul Borbely cu efectuarea lucrărilor de reparații necesare la acest apartament (fără a se discuta și achiziționarea mobilierului), sens în care i-a împuternicit să se ocupe de achiziționarea tuturor materialelor necesare lucrării. Domnul Borbely i-a solicitat lui Szepessy Szabolcs, consilierul său, să caute o firmă care să efectueze lucrările necesare și astfel doamna Borbely a fost pusă în legătură cu un anume Fedorca, despre care a avut reprezentarea că este patronul respectivei firme. Nici soțul dânsei și nici dânsa nu cunoșteau cine este această firmă care a început lucrările în luna martie. Pe Fedorca, doamna Borbely l-a cunoscut în luna aprilie, când a fost la apartament (și a refuzat propunerea acestuia pentru folosirea de marmură și sculpturi în cadrul lucrărilor ce trebuiau să se efectueze), solicitând lucrări în limite decente. Tot atunci când nu erau efectuate decât manoperele pregătitoare până la nivelul de tencuieli, au convenit ca materialele să fie alese împreună, iar prețul întregii lucrări să fie achitat la încheierea acestora. În cursul lunii mai 2011, într-o singură zi, au fost împreună la mai multe magazine, când au fost alese gresia, faianța, vana, etc. (ocazie cu care s-au lansat comenzile pentru produsele care nu erau pe stoc, fapt care i-a permis doamnei Borbely să cunoască și să accepte prețurile). La începutul lucrărilor nu s-a întocmit un contract sau un deviz estimativ, nici cu Fedorca și nici cu S.C. Lescaci Com, prețurile fiind cunoscute și acceptate pe parcursul efectuării lucrărilor, mai puțin pentru mobila de bucătărie, instalația de aer condiționat și geamurile termopan. Dânsa a mai trecut pe la lucrare împreună cu soțul, dar domnul Borbely a mai trecut și singur.
Pe baza unei înțelegeri telefonice anterioare, doamna Borbely a stabilit cu domnul Fedorca să se întâlnească la data de 27 iunie 2011 pentru a discuta despre această lucrare. Întâlnirea a avut loc în parcarea de la Mureș Mall, întrucât domnul Fedorca era în trecere prin Târgu Mureș (și a venit însoțit de un cetățean, fiindcă el spunea că a ieșit din spital și abia i-au scos firele). La întâlnire a fost prezentă și doamna Vincze, care i-a dat domnului Fedorca datele de identitate necesare pentru întocmirea formalităților de plată. Întrebat de valoarea totală a lucrărilor, domnul Fedorca a cerut un termen de 1-2 săptămâni pentru a vedea stadiul în care au ajuns aceste lucrări și a stabili prețul. Întrucât acesta nu a comunicat nimic la termenul fixat, doamna Borbely l-a contactat telefonic la data de 12 iulie 2011 pentru a-l întreba dacă a doua zi, 13 iulie, va fi la București pentru a se întâlni la apartament la ora 10. Interlocutorul a oferit un singur răspuns, acela de „Nu”. Același răspuns scurt l-a oferit la toate celelalte întrebări pe care doamna Borbely i le-a adresat, când l-a întrebat dacă este în București, precum și atunci când l-a întrebat dacă se pot întâlni (atitudinea martorului Fedorca era determinată de faptul că tocmai fusese audiat de DNA). Nici domnul și nici doamna Borbely nu au cunoscut cine este firma care efectuează lucrări la acest apartament, și nici dacă are sau nu contracte în derulare cu Ministerul Mediului sau unde își are sediul. Pe domnul Ciocan Ioan nu l-a văzut și cunoscut niciodată. Doamna Borbely nu cunoaște stadiul din acest moment al lucrărilor, nu a făcut recepția și nu a primit încă nici prețul lucrării. Cu ocazia primei întâlniri, Fedorca i-a dat doamnei Borbely un număr de telefon pentru a putea lua legătura cu el, iar elemente de detaliu și limita executării lucrărilor au fost clarificate pe parcursul întâlnirilor la apartament. Mobila de bucătărie a fost aleasă după prezentarea unor pliante din care doamna Borbely a stabilit modelul, culoarea, tipul de mânere, etc. Doamna Borbely nu cunoaște dacă Szepessy Szabolcs a ținut sau nu legătura cu această firmă, dar rolul său a fost doar de identificare a unei firme care să efectueze lucrările de renovare a apartamentului. Costurile lucrării urmează a fi împărțite de familia Vincze și familia Borbely, întrucât apartamentul urma să fie folosit în comun, inclusiv de către domnul Laszlo Borbely. Doamna Vincze a fost ținută la curent cu evoluția lucrărilor de către doamna Borbely. Aceasta este declarația dată în fața procurorului DNA de soția lui Laszlo Borbely, Melinda. Înainte de a prezenta și declarația cuscrei acesteia, Maria Vincze, care contrazice tot ce declară soția ministrului Borbely, am aruncat o privire în declarația de avere a ministrului, unde ar fi trebuit să figureze suma împrumutată de familie (18.000 de euro) cuscrei Vincze. Împrumutul nu figurează în niciuna dintre declarațiile de avere ale ministrului Borbely, ceea ce înseamnă că dacă, prin absurd, soția sa spune adevărul, atunci el a comis un fals în declarații. 

Vezi aici Declarația de avere a lui Laszlo Borbely

Cum vom vedea mai jos însă, chiar dacă soția sa minte, el tot a comis un fals în declarații, deoarece apare încă o sumă de bani (80.000 euro) nedeclarată de el în declarațiile de avere depuse la minister. Ajungem, astfel, la declarația doamnei Vincze, cuscra familiei Borbely, care este în totală contradicție cu cea a soției ministrului, dând astfel peste cap întreaga apărare a lui Borbely.

Maria Vincze: Apartamentul din Capitală a fost plătit de Melinda Borbely!

Conform declarației date pe 14 iulie 2011, în fața aceluiași procuror de la DNA Oradea, Maria Vincze nu este aceeași persoană cu cea despre care un cotidian central a afirmat că ar fi profesor universitar la Cluj și ar fi coordonat lucrarea de doctorat a lui Borbely. Dimpotrivă, doamna Maria Vincze a fost muncitoare și în prezent este pensionară, având venituri modeste, iar soțul ei deține o firmă și realizează împreună venituri de cel mult 2.500 lei lunar. Aceasta înseamnă că soții Vincze nu au avut posibilitatea să cumpere apartamentul de pe Calea Victoriei din București, cu banii lor. Toate înțelegerile prealabile cu vânzătorul Kovacs au fost efectuate de către Melinda Borbely care i-a propus să plătească acest apartament, urmând să fie trecut pe numele doamnei Vincze, lucru pe care l-a acceptat. La cererea Melindei Borbely și împreună cu aceasta, s-a deplasat în municipiul Cluj Napoca, unde s-au întocmit la un notar actele de vânzare-cumpărare a apartamentului din București, unde doamna Borbely a plătit vânzătorului suma de 80.000 euro, precum și cheltuielile de întocmire a documentației necesare, iar dna Vincze a contribuit doar cu 500 lei.
Doamna Vincze nu a văzut niciodată acest apartament și nu știe ce lucrări s-au efectuat acolo. Întâlnirea cu domnul Fedorca, la care și dânsa a participat a avut loc în locuința din Târgu Murel a familiei Borbely (deci nu în parcare, așa cum a declarat soția ministrului), unde i-a dat lui Fedorca datele de identitate necesare pentru întocmirea formalităților de plată. Întrebată de ce anterior a ascuns aceste informații, ea a mai afirmat că în declarația luată cu trei zile mai devreme, pe 11 iulie 2011, nu a relatat aceste aspecte întrucât date fiind relațiile cu familia Borbely „nu a vrut să le facă rău”. Mărturia cuscrei familiei Borbely este, așadar, în totală contradicție cu aceea construită de familia Borbely. Desigur, cum am amintit mai sus, nici suma de 80.000 de euro cu care Laszlo Borbely a achiziționat apartamentul din Capitală, nu figurează în declarația sa de avere cum, la fel, nici apartamentul trecut pe numele familiei Vincze, deci un alt fals în declarații. Cît privește spălarea de bani, rezultată ca urmare a folosirii unor sume de bani nedeclarate, care pot proveni din șpăgi sau alte infracțiuni, ea transpare din declarațiile de la dosar și nu trebuie să fii procuror ca s-o identifici. Acesta este și motivul pentru care, observând contradicțiile flagrante dintre cele declarate de cele două membre ale familiei Borbely, am solicitat DNA informații cu privire la eventuala extindere a cercetărilor din dosarul 35/P/2011 și asupra altor persoane, precum Laszlo Borbely, dar ni s-a răspuns că dosarul se află în faza administrării actelor de urmărire penală. Adică, în alți termeni, Laszlo Borbely doarme deocamdată liniștit. ”În cauza penală la care faceți referire se continuă administrarea actelor de urmărire penală. În acest moment, informații suplimentare nu sunt publice” – ne-a informat DNA. Pe de altă parte, încercările noastre repetate de a obține un punct de vedere din partea ministrului Borbely în legătură cu acest subiect s-au lovit de un refuz categoric din partea acestuia. După câteva întâlniri programate de consiliera sa, ba la hotelul Radisson, ba la minister, întâlniri anulate cu o jumătate de oră înainte de a avea loc, ministrul Borbely a refuzat orice discuție cu ziarul Curentul. Poate va fi mai receptiv la solicitarea procurorilor DNA. 

Autor: Dan Badea  

Sursa: curentul.ro

Cazul Borbely, exemplu de cârdăşie transpartinică

16 iulie 2011 8 comentarii

Motto:  El se jura ca nu fură  / Şi l-am prins cu raţa-n gura 

Nu a trecut chiar o eternitate de când UDMR defila cu o imagine de lebădoi şamponat şi parfumat. Ei erau desupra micilor mizerii româneşti, erau oneşti şi nu se amestecau în viermuiala politică românescă.

Din păcate pentru ei şi-au păstrat conducătorii prea mult timp şi din timp în timp se auzeau tot felul de mizerii. Se vorbea de amestecul unora din ei în mafia lemnului de exemplu.

Acum câteva zile a căzut ca o bombă povestea cu Laszlo Borbely.

Care o fi adevărul, dracu ştie… şocul fiind maxim tocmai pentru că Borbely avea o imagine relative  curată.

Povestea a stărnit un fel de val , aproape nimeni nerămânând fără a avea o părere.

UDMR a spus că îşi va apăra membrul, ceilalţi, fiecare cât îl duce capul conform … intereselor.

În argumentarea poziţiei faţă de povestea cu Borbely, fiecare aduce argumentele care îi convin.

Eu personal consider că Borbely este nevinovat atâta timp cât nu există o sentinţă judecătorească definitivă care să spună altfel.Un fapt care pune povestea pe nişte baze stranii mi se pare evocator. Vorbim de un traffic de influenţă transpartinic. Laszlo Borbely, Ministrul Mediului, , este suspectat  de trafic de influenţă în care este deja pus sub acuzare consilierul său, Szepssy Szabolcs. Potrivit Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Borbely ar fi beneficiat de lucrări de amenajare a unui apartament pentru a favoriza o firmă.

Firma, care aparţine lui Ioan Ciocan, ginerele deputatului PSD, Gheorghe Ciocan, ar fi realizat lucrări de amenajare în valoare de 20.000 de euro la apartamentul cuscrei lui Borbely. Ministerul Mediului nu a confirmat până în prezent informaţiile, ba mai mult spune că el nu-l cunoaşte pe Ciocan. Poate nu-l cunoaşte, dar îl cunoaşte pe socrul lui, fostul prefect social-democrat de Satu Mare şi actual deputat.  

Începând din 2005, firma lui I. Ciocan a devenit o prezenţă constantă la inundaţii obţinând contracte din care şi-a “tras”  zeci de milioane de euro.

De şase ani, firma lui I. Ciocan,  Lescaci Com SRL, acuzată că a renovat un apartament al lui Laszlo Borbely, câştigă de şase ani lucrări cu încredinţare directă şi licitaţii de la Apele Române.

Ioan Ciocan, având  filiaţie PSD , a făcut  primele afaceri cu Ministerul Apărării Naţionale, pe vremea lui Ioan Mircea Paşcu, în guvernarea PSD. A continuat cu lucrări mari câştigate în Dobrogea, fiind un apropiat al grupului Mazăre-Nemirschi, când PSD deţinea ministerul Mediului. A primit lucrări prin încredinţare directă şi din partea guvernului PNL, după inundaţiile din 2008, prin HG-uri semnate de premierul Tăriceanu.

După inundaţiile din 2010, suma pusă la bătaie de Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) a fost de 25 de milioane de lei pentru obiectivul: „îndiguire mal drept râu Siret pe tronsonul Şerbeşti, Siretu, Schieni, Săuceşti”. În total 18 kilometri de diguri care să protejeze în viitor zona de inundaţii. Un alt contract guvernamental atribuit direct de către Ad­ministraţia Bazinală Bacău firmei Lescaci Com SRL se referă la „îndiguirea malului stâng al râului Siret în zona localităţilor Negri şi Prăjeşti, judeţul Bacău”, estimată la 5,4 milioane lei.

Lesaci Com din Satu Mare a făcut afaceri profitabile în toate guvernările ultimilore 11 ani, doveind a avea o profitabilitate de invidiat, contractile sale având o valoare de 16,9 milioane lei (în jur de 4,2 mil. euro).

În perioada lui guvernării Tăriceanu, după inun­daţiile iulie-august 2008, guvernul de atunci a emis două hotărâri, 833 şi 834 din august 2008, prin care s-au alocat aproximativ 20 de milioane de euro pentru lucrări de refacere a digurilor şi alte construcţii hidrotehnice.

În 2009, secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul, Valentin Iliescu, atrăgea atenţia asupra existenţei unui raport al Curţii de Conturi în care se semnalau ilegalităţile comise privind acordarea de contracte unor firme, între care şi Lescaci Com SRL. Acum, Valentin Iliescu spune că nu mai ştie nimic de acel raport şi că toţi i-au sărit în cap pentru că a avut curajul să pomenească de un document care nu a mai ajuns la Parlament niciodată.

În raportul Curţii de Conturi se făcea referire la modul cum se furau banii publici destinaţi consolidării sau reconstrui­rii digurilor. Un exemplu este „Consolidare de mal râu Tisala Săpânţa, judeţul Mara­mureş“. În zona respectivă, din cauza presiunii râului a apărut o breşă de 380 de metri. Comisia de specialişti a aprecizat că pentru repararea acesteia erau nevoie de 510.000 lei.

Surpriza uriaşă a venit în momentul în care ANAR a trimis la Ministerul Mediului un raport în care breşa s-a mărit la 1.200 de metri. Valoarea reparaţiilor alocată de Ministerul Mediului a fost de 11.8 milioane de lei. La fel s-a întâmplat şi în cazul consolidării „mal râulTisa, la Lacul Raţelor”.

În zonă a existat o breşă de 240 de metri care a devenit de 2.250 metri, valoare iniţială de 590.000 de lei ajungând la 10.5 milioane lei. Evenimentele aveau loc în timpul guvernării PNL. Printre subcontractanţi se afla şi Lescaci Com.

Firma Lescaci Com SRL a decontat de la Administraţia Naţioanlă Apele Române (ANAR), din 2005 şi până în prezent, lucrări în valoare de aproximativ 36 de milioane de euro. Aceasta a încheiat 50 de contracte în perioada 2005-2009 şi 14 contracte din 2010 şi până în prezent, potrivit directorului ANAR, Csaba David. Contractele au fost parafate fie în urma unor licitaţii, fie în urma unor hotărâri de guvern, care au fost date de Executiv din cauza unor inun­daţii. Cele din urmă, prevedeau încheierea unor contracte de lucrări de urgenţă, adică prin încredinţare directă.

„Contractele sunt multianuale, nu au fost toate încheiate anul acesta sau în 2010. Nu este singura societate care reabilitează lucrări de protecţie împotriva inundaţiilor. Sunt 15-20 mai importante. În funcţie de an, unele au mai multe, altele mai puţine”, a explicat directorul Administraţiei Naţioanle Apele Române.

Numai anul acesta, până la sfârşitul lunii iunie, societăţii i-au fost decontate aproximativ 11 milioane de euro, bani care sunt şi pentru contracte încheiate în anii anteriori. „Aceştia au respectat o documentaţie de licitaţie. Din moment ce nu s-a contestat licitaţia, nu văd nici o problemă”, a mai spus David Csaba directorul ANAR.

Revenind la povestea noastră cu  Laszlo Borbely, nu putem să trecem cu vederea reacţia unuia din indivizii cei mai fericiţi în perioada în care UDMR era parte a grupului 322. Deputatul UDMR, Peter Lakatos. Individul, de departe, udemeristul cu cea mai mare trecere în zona televiziunilor moguloide, duşman aproape declarat al preşedintelui Băsescu, evident că a găsit către cinew să arate cu degetul,   Preşedintele României s-ar afla în spatele scandalului în care este implicat ministrul Mediului, Laszlo Borbely. „Cred că domnul preşedinte a avut timp de reflecţie. Probabil că şi alţii s-au gândit că s-a deschis sezonul de vânătoare la liderii UDMR şi asta este consecinţa. Deci nu este vorba despre o coincidenţă”, a declarat el  pentru Antena3.

Culmea în povestea asta este că am auzit pe unul sau altul din jurnalişti şi politicieni că e clar că e o lucrătură politică din partea lui Băsescu de vreme ce e vorba de nişte amărâte de lucrări de amenajare în valoare de doar 20.000 de euro. Mă întreb cam câţi din votanţii acelor politicieni, sau câţi din amărăţii care cumpără ziarele unde scriu acei pseudojurnalişti consideră că cei 20.000 de euro sunt tocmai un mizilic. Trebuie precizat că cei cărora li se aresa respectivea afirmaţie sunt aceiaşi oameni oameni cărora li se adresau şi lamentările de prin toamnă,  legate de faptul că unii urmau să moară că nu vor avea cu ce să-şi plătească încălzirea. Evident că respectivilor politicieni li se pare un mizilic dacă se are în vedere,  spre exemplu,că îşi permit să ţină ocupate la hotel camere care ne costă pe toţi 80 de milioane pe lună deşi stau neocupate. Dacă le plăteau ei din leafă, evident că Meriot-ul rămânea fără oastepţi politici. Dar nu despre asta e vorba aci.

Să zicem că la sumele ce se bănuiesc a circula prin subteranele corupţie noastre de toată ziua, cei 20.000 de euro, n-ar fi tocmai un capăt de ţară. În fond, suntem mult prea obişnuiţi ca cei care umblă cu miere să-şi lingă degetele din când în când. Porcăria mare e că această poveste ridică iar colţul pledului care acopere mizeria cotidiană românească. Vedem că atunci când vorbim de bani sau altte interese, nu mai contează partidul din care e cineva, sau că partidul respective, oficial e prieten sau adversar al partidelor spre care au filiaţie cei implicaţi.

Ne amintim că în urmă cu câţiva ani, Năstase şi alţi fruntaşi ai partidului  nu au ezitat să meargă să îşi apere colegul Bivolaru (beneficiar al sistemului penitenciar românesc), fratele lui Pipi Bivolaru. De asemenea, ne amintim că Victor Ponta a spus atunci când a fost ales că şi el se va duce să îi apere pe colegii de partid de “abuzurile poliţiei şi ale procuraturii”. S-a văzut cum arestarea mafioidului pesedist de la Argeş a fost considerată de Ponta drept o astfel de agresiune. Atât Năstase  cât şi Ponta, dacă avem în vedere faptul au pregătire juridică ştiu cam care e presiunea ce se crează atunci când nişte indivizi cu greutatea lor politică apar la Parchet, anchetele e care se interesează nemaiputând să se desfăşoare normal. Dar asta nu i-a interesat pe niciunul.

Cred că un lucru extreme de grav este că de fiecare dată când apare un caz de corupţie, politicienii sar ca unul pentru a-şi apăra tagma.

Implicarea politicienilor în dosarele de corupţie este subliniată şi de Daniel Morar şeful DNA.

Domnina sa declară referintor la politicieni care, deşi “în necunoştinţă de cauză” , se implică în dosarele de corupţie că: „Aceste personaje care fac acuzaţii nu cunosc nici situaţia de fapt, nici situaţia juridică şi nici normele juridice aplicabile în materie, fără ca asta să-i impiedice să facă acuzaţii de genul «DNA este o instituţie abuzivă». Problema se pune atunci când acest climat pune presiune pe procuror, în condiţiile în care oricum instrumentarea unui astfel de dosar este dificilă” dând  ca exemplu de presiuni politice declaraţiile vicepreşedintelui PNL, Mihai Voicu, care a spus că „DNA este ca Petrică cu lupul”, o „instituţie necredibilă care aruncă bombe”, şi cele ale liderului UDMR, Kelemen Hunor, care a susţinut că „DNA este o instituţie care distruge cariere şi că de cele mai multe ori s-a dovedit că acuzaţiile sunt false”. Nu în ultimul rând, Daniel Morar a indicat ca exemplu de presiuni politice şi afirmaţiile lui Victor Ponta, care spunea că şeful DNA face jocuri politice, pe de altă parte, CSM s-a autosesizat în urma declaraţiilor şefului DNA şi a anunţat că a dispus să se facă verificări. 

Acuzaţiile lui Morar nu au rămas fără replica celor incriminaţi. Preşedintele PSD a spus că „şeful DNA face, de şase ani încoace, prea multe ştiri şi breakingnews- uri, nu şi dosare penale”. „Domnul Daniel Morar este printre primii oameni din această ţară care ar trebui să ştie că acuzaţiile trebuie şi dovedite”, a spus şi vicele PNL, Mihai Voicu. 
La rândul său, Kelemen Hunor, a precizat că afirmaţiile sale nu pot fi catalogate drept presiuni politice asupra DNA. „Dacă domnul Morar vine cu dovezi clare despre cine a făcut presiuni şi asupra cui şi în ce modalitate, atunci va fi credibil. Atâta timp cât face declaraţii politice, va fi considerat un om politic în haine de procuror”, a spus liderul UDMR. 
Personajul principal, Laszlo Borbely, nu crede că poate fi vorba de presiuni politice asupra justiţiei, dar a subliniat că îl deranjează că „justiţia se face la televizor”. 
Şi premierul Emil Boc a dat o replică şefului DNA. „Nu cunosc declaraţiile şi nu le comentez. (…) Cine are lucruri de spus să le spună, atât pot să vă spun din această perspectivă. Independenţa Justiţiei este asigurată în România, iar din punct de vedere al declaraţiilor fiecare să răspundă pentru ceea ce declară„, a spus şi premierul Emil Boc.

Evident că politicienii cre se implică vor spune că ceea ce face un lucru bun, normal din punctual lor de vedere. Deci, ca o extensie logică ei consideră că şi alţii fac la fel astfel, deşi de cele mai multe ori nu au dovezi, consideră că şi ceilalţi fac la fel. Astfel se ajunge la declaraţiile legate de implicarea preşedintelui.

O chestie asemănătoare a fost şi la alegeri când Geoană sau alţi colegi de-ai lui acuzau că sa-a făcut turism electoral. S-a făcut, zburdau autocarele pesediste de zici că eram naţia cu cea mai mare densitate de turişti. Extrapolând “acuzatorii” arătau cu degetul spre adversarii lor şi povesteau de fapt ce făcuseră ei şi ai lor.

USL vorbeşte de curăţarea societpţii românşti dacă vin ei la putere? Cum? Eliberând din aresturile poliţiei sau ale parchetului ori ale DNA pe cei arestaţi dacă le sunt colegi de partid, indiferent ce au făcut? Făcând cerc în jurul unor indivizi de teapa lui Rizea, Dragnea, R.Negoiţă şi a multor altora doar pentru că sunt asmici politici? Dpre onoarea sa, PDL este deocamdată singurul partid care, la putere fiind, a lăsat justiţia să îşi urmeze cursul, în timp ce cei sin USL spun dacă le e arestat lor un membru că e vorba de răzbunare politică iar dacă e arestat unul din PDL e vorba de o chestie de imagine… Asta să fie alternativă propusă?

Ei, dar corul de politicieni nu strigă tocmai în pustiu.

Absulot haios mi se pare modul în care mi se pare modul în care interpretează ceea ce se întâmplă.

Nu am cum să trec peste un articol al lui Cornel Nistorescu.

Acesta, fost journalist de marcă, ajuns să fie realmente paranoic în interpretări, într-un articol ce poate fi văzut integral la finalul acetui text, spune că: “…afacerea modernizării apartamentului (care ar putea fi și adevărată. Eu unul nu am însă nici o informație credibilă din nici o parte!) ascunde un război politic în toată legea. Traian Băsescu a aflat de la răspândacii săi că ungurii se pregătesc de drum. Nu merg pe mâna sa nici la modificarea Constituției, nici la proiectul de împărțire teritorial-administrativă și nici la votul prin corespondență. Adică la nici una din șmecheriile majore cu care președintele încearcă să-și mențină handicapații în funcții. Şi atunci a dat verde unui plan verificat în multe împrejurări. Demolarea unor personalități politice cu buldozerele statului de drept. A funcționat și cu Tudor Ciuhodaru, și cu Alexandru Athanasiu, și cu Codruț Şereş și cu mulți alții. Adică a scos din inventarul său de turnătorii și delațiuni povestea unuia dintre cei mai osoși lideri ai UDMR, povestea apartamentului soacrei, cuscrei, mă rog, ce-o fi cu Borbely, și a umflat scandalul în presă. Bineînțeles, trompetiștii de serviciu l-au amplificat până la asurzitor”. Adică nu ştie dacă afacerea e adevărată, dar consideră că asta e posibil, ce ştie însă e că Băsescu s-a amestecat. 😀

Cred că dacă Nistorescu sau alţii ca el şi-ar da seama cât de penibili au ajuns să fie din caura urii şi a temerii că într-o zi le vine rândul să dea socoteală precum şi din cauză că speră că într-o zi cei pe care ei îi susţin fără inhibiţii vor ajunge la putere şi vor fi răsplătiţi, cred că s-ar sinucide. Din păcate nu ştiu, deoarece, dacă ar face-o,ţaraasta ar arăta mult mai curată fără ei…

În fine …

 Iată mai jos articolul importat cu copy-paste din Cotidianul  şi scris de Cornel Nistorescu:

Se clatină șandramaua lui Băsescu

de Cornel Nistorescu 

 Pentru cine n-are lupă și soft pentru politică, scandalul Borbely pare un soi de episod din fabuloasa și inexistenta luptă anticorupție dusă acum de tăticul hoților din România. Copoii președintelui au luat urma unui apartament zugrăvit în barter politic.

– Tu dai contracte, noi dăm cu humă și culoare!
Şi poporul, sătul de golăniile politicienilor, să răbufnească supărat:
– Auzi, dom’le, să-i aranjeze apartamentele pe contracte cu statul! Nenorociții nenorociților din căruța cu nenorociți!
Când colo, afacerea modernizării apartamentului (care ar putea fi și adevărată. Eu unul nu am însă nici o informație credibilă din nici o parte!) ascunde un război politic în toată legea. Traian Băsescu a aflat de la răspândacii săi că ungurii se pregătesc de drum. Nu merg pe mâna sa nici la modificarea Constituției, nici la proiectul de împărțire teritorial-administrativă și nici la votul prin corespondență. Adică la nici una din șmecheriile majore cu care președintele încearcă să-și mențină handicapații în funcții. Şi atunci a dat verde unui plan verificat în multe împrejurări. Demolarea unor personalități politice cu buldozerele statului de drept. A funcționat și cu Tudor Ciuhodaru, și cu Alexandru Athanasiu, și cu Codruț Şereş și cu mulți alții. Adică a scos din inventarul său de turnătorii și delațiuni povestea unuia dintre cei mai osoși lideri ai UDMR, povestea apartamentului soacrei, cuscrei, mă rog, ce-o fi cu Borbely, și a umflat scandalul în presă. Bineînțeles, trompetiștii de serviciu l-au amplificat până la asurzitor.
Ungurii, ai dracului nevoie mare, n-au băgat coada între picioare și n-au dat fuga la Cotroceni să ciugulească din palmă. Așa că Traian Băsescu l-a împins la rățoială și pe Daniel Morar. Amărâtul acesta a dat și el fuga la presă să reclame solidarizarea opoziției cu Laszlo Borbely. Adică să atace. Și procurorul de pe care hainele cad ca citațiile din geanta poștașului ne-a anunțat că, vezi Doamne, Borbely n-are încă dosar deși pre dânsul îl tulbură presiunea opoziționiștilor. Blambec cum este, bietul Morar nici n-a înțeles ce trebuie să demonstreze și pe cine trebuie să sperie. Lui nu i s-a explicat băbește că UDMR trebuie băgată la 220 de volți ca nu care cumva să se alieze cu USL și să provoace marea tragedie. Iar Morar, care nu pricepe nici cum a ajuns la DNA și nici de ce a rămas, încă nu a realizat că fără UDMR, și el, și Elena Udrea, și delicata doamnă Kovesi, unul după altul, ca puii de rățușcă, se vor încolona după președinte și vor pleca spre noul sediu al DNA.
Scoaterea lui Morar la tv a avut efectul contrar. Şeful DNA sperie mai mult când tace și când nu apare. Când se dă orator și încearcă să demonstreze ceva, se umple de umor involuntar, de ilogică și de penibilul omului păpușat și dirijat cu telefonul mobil. În schimb, folosirea lui Morar și a DNA pentru a băga groază în UDMR ne arată cât de groasă este situația. Traian Băescu este dispus să sacrifice orice și pe oricine pentru a nu aluneca în mașina de tocat a opoziției și a populației nemulțumite. Spaima de o dezertare a UDMR îi provoacă vise urâte. Chiar și speranțe pentru care se aplaudă singur. Cică în mecanismul democratic super-rafinat inventat de el pe mare și din scăfârlia sa de conducător cu orice preț, salvarea ar putea veni de la o halcă din PSD și de la o ciosvârtă din PNL. Cu marii „oameni de caracter” care mai sunt prin cele două partide ar alcătui o nouă majoritate. Şi cu aceasta să ne treacă prin Parlament un premier care arată ca desenul acesta de Goya, numit și Sebastian Lăzăroiu.
Adică Albă ca Zăpada a avortat săptămâna trecută și ne-a cadorisit cu un creier luminat din care se aud numai ordinele, poeziile și înjurăturile lui Traian Băsescu!

 

Pentru conformitate, lincuri necesare:

http://www.evz.ro/detalii/stiri/ciocan-zeul-apelor-prietenul-tuturor-guvernelor-938221.html

http://www.cotidianul.ro/151891-Peter-Lakatos-S-a-deschis-sezonul-de-vanatoare-la-liderii-UDMR

http://www.ziare.com/laszlo-borbely/dna/laszlo-borbely-mai-curat-ca-maica-tereza-inocenta-bubuie-in-emil-boc-1107732

http://www.evz.ro/detalii/stiri/ponta-hunor-si-voicu-acuzati-ca-preseaza-dna-938207.html

http://www.cotidianul.ro/152092-Se-clatina-sandramaua-lui-Basescu

Boc: Dacă un parlamentar este şi membru al Guvernului, preşedintele poate cere începerea urmăririi

15 iulie 2011 Un comentariu

Boc: Dacă un parlamentar este şi membru al Guvernului, preşedintele poate cere începerea urmăririi

Premierul Emil Boc a spus vineri seară, la Realitatea TV, referindu-se la cazul Laszlo Borbely, că, dacă un parlamentar nu are şi calitatea de membru al Guvernului, ar putea fi trimis în judecată fără niciun fel de acord al Parlamentului. Dacă însă, este şi membru al Guvernului, cum este cazul lui Borbely, atunci preşedintele ţării poate cere începerea urmăririi penale.

„În cazul în care este vorba de o persoană care nu este membru al Guvernului, dar este parlamentar, atunci se aplică exclusiv articolul constituţional cu privire la imunitatea parlamentară restrânsă, în sensul că numai pentru reţinere, arestare şi percheziţie se cere acordul Parlamentului, pentru trimitere în judecată nu este nevoie de acordul Parlamentului, ca un parlamentar să fie trimis în judecată”, a spus premierul Emil Boc la Realitatea TV.

„Însă în cazul în care un parlamentar este şi membru al Guvernului, în acel caz intervine articolul 9 din Constituţie. Atunci preşedintele României, pe baza sesizării Parchetului şi a Ministerului Justiţiei, poate să ceară începerea urmăririi penale”, a completat primul ministru.

„Dacă un parlamentar nu ar avea şi calitatea de membru al Guvernului, ar putea fi trimis în judecată fără niciun fel de acord al Parlamentului. Dacă parlamentarul este şi membru al Guvernului, trebuie să fie solicitată preşedintelui României, care poate solicita începerea urmăririi penale. După solicitarea începerii urmăririi penale, preşedintele poate dispune suspendarea şi, dacă este trimis în judecată, în mod obligatoriu intervine suspendarea din funcţie a ministrului în cauză”, a întărit Emil Boc.

Sursa: REALITATEA.NET

http://www.realitatea.net/boc-daca-un-parlamentar-este-si-membru-al-guvernului-presedintele-poate-cere-inceperea-urmaririi_853585.html#comentarii

%d blogeri au apreciat: