Prima pagină > Politicăraie - Partide - Politicieni > Mircea Diaconu … adio Europa

Mircea Diaconu … adio Europa

Zicea odată cineva că un actor e tânăr atâta timp cât gândeşte cu capul lui şi îşi pune amprenta pe rol. După o vreme se maturizează şi doar interpretează aşa cum îi cere regizorul fără să mai gândească.

După o vreme îmbătrâneşte, lipsa de gândire se extinde şi în afara scenei, actorul devenind o marionetă care trăieşte doar interpretând ceea ce îi spun alţii …

Insistând parcă  în tentativa de a se face de râs, Mircea Diaconu a forţat logica şi a candidat deşi nu avea voie, conform sentinţei care îi interzicea asta temporar să ocupe funcţia pentru care candida.

CCR

EXCLUSIV Cutremur in politica. Doi judecatori CCR confirma lovitura

Incompatibilitatea ca ales local ar avea efecte asupra mandatului de parlamentar, rezulta dintr-o interpretare data de Curtea Constitutionala a Romaniei.

Judecatorii CCR Toni Grebla si Mona Pivniceru au explicat vineri, in exclusivitate pentru stiripesurse.ro, ce inseamna decizia de interpretare adoptata joi, potrivit careia ‘aceeasi functie; inseamna ”orice functie aleasa’.

Sub incidenta acestei interpretari ar intra, printre altii, alesii locali, parlamentarii, chiar si Presedintele Romaniei. Astfel, actualii parlamentari care au fost consilieri judeteni, consilieri locali, presedinti de consilii judetene sau primari, si au fost gasiti in incompatibilitate inainte sa ajunga parlamentari, ar urma sa-si piarda mandatul.

Iata pozitia celor doi judecatori ai CCR:

Stiripesurse.ro: La Curte s-a adoptat o decizie de interpretare prin care aceeasi functie inseamna orice functie aleasa…

Toni Grebla: …orice functie aleasa din cele care fac obiectul legii ANI. Nu si presedinte la asociatia de locatari, vreau sa zic. Si aia e functie aleasa, dar e vorba de functionari publici si demnitari

Sub incidenta acestei interpretari intra demnitari ca Akos Mora sau Mircea Diaconu?

E o decizie de interpretare care interpreteaza textul de cand a fost el adoptat.

—-

Mona Pivniceru: Interpretarea se refera la aceeasi functie aleasa din cele enumerate in art.1 din aceeasi lege, ca asa si echipa de fotbal isi alege presedintele. Asta e circumscrierea, e circumscrierea din art.1 din aceeasi lege, enumerarea functiilor la care se refera, la alea alese.

Inseamna ca Mircea Diaconu isi pierde mandatul, de exemplu?

Mona Pivniceru: Va urez o zi buna, asta mi se pare de scandal. Asteptati sa fie textul redactat. Asteptati sa vedeti decizia. Nu ne intereseaza cazurile particulare, nu le-am avut in vedere.

UPDATE  – COMUNICATUL OFICIAL AL CCR:

“(…) 2. Referitor la cel de-al doilea dosar, cu majoritate de voturi:

– a admis excepţia de constituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art.25 alin.(2) teza a doua din Legea nr. 176/2010 sunt constituţionale în măsura în care sintagma “aceeaşi funcţie” se referă la toate funcţiile eligibile prevăzute de art.1 din aceeaşi lege;

(…)

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Curţii de Apel Cluj – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

Argumentaţiile reţinute în motivarea soluţiilor pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

EXTRAS DIN LEGEA 176/2010, la care CCR face referire:

Art.25, alin.2:

(1) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat că a emis un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori  starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează  potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective, în
măsura în care prevederile prezentei legi nu derogă de la aceasta şi dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni.

(2) Persoana eliberată sau destituită din funcţie potrivit prevederilor alin. (1) sau faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o  demnitate publică ce face obiectul prevederilor prezentei legi, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului. În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcţie sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicţia de 3 ani operează
potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti de confirmare a existenţei unui conflict de interese sau a unei stări de incompatibilitate.

ART. 1

(1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică următoarelor categorii de persoane,care au obligaţia declarării averii şi a intereselor:

1. Preşedintele României;

2. consilierii prezidenţiali şi consilierii de stat;

3. preşedinţii Camerelor Parlamentului, deputaţii şi senatorii;

4. membrii din România în Parlamentul European şi membrii în Comisia Europeană din partea României;

5. primul-ministru, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, asimilaţii acestora, precum şi consilierii de stat din aparatul de lucru al primului-ministru;

6. membrii Consiliului Superior al Magistraturii;

7. judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi, asimilaţii acestora, precum şi asistenţii judiciari;

8. personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor;

9. judecătorii Curţii Constituţionale;

10. membrii Curţii de Conturi şi personalul cu funcţii de conducere şi de control din cadrul acesteia;

11. preşedintele Consiliului Legislativ şi preşedinţii de secţie;

12. Avocatul Poporului şi adjuncţii săi;

13. preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

14. membrii Consiliului Concurenţei;

15. membrii Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii;

16. membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare;

17. membrii Consiliului Economic şi Social;

18. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;

19. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;

20. membrii Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării;

21. membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului;

22. membrii consiliilor de administraţie şi ai comitetelor directoare ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi ale Societăţii Române de Televiziune;

23. preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi membrii Consiliului Naţional de Integritate;

24. directorul general şi membrii consiliului director al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES;

25. directorul Serviciului Român de Informaţii, prim-adjunctul şi adjuncţii săi;

26. directorul Serviciului de Informaţii Externe şi adjuncţii săi;

27. personalul diplomatic şi consular;

28. directorul Serviciului de Protecţie şi Pază, prim-adjunctul şi adjunctul său;

29. directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, prim-adjunctul şi adjuncţii săi;

30. aleşii locali;

31. persoanele cu funcţii de conducere şi de control, precum şi funcţionarii publici, inclusiv cei cu statut special, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul tuturor autorităţilor publice centrale ori locale sau, după caz, în cadrul tuturor instituţiilor publice;

32. persoanele cu funcţii de conducere şi de control din cadrul unităţilor sistemului de învăţământ de stat şi unităţilor de stat din sistemul de sănătate publică;

33. personalul încadrat la cabinetul demnitarului în administraţia publică centrală, precum şi personalul încadrat la cancelaria prefectului;

34. membrii consiliilor de administraţie, ai consiliilor de conducere sau ai consiliilor de supraveghere, precum şi persoanele care deţin funcţii de conducere în cadrul regiilor autonome de interes naţional sau local, companiilor şi societăţilor naţionale sau, după caz, societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar sau semnificativ;

35. guvernatorul, prim-viceguvernatorul, viceguvernatorii, membrii consiliului de administraţie, angajaţii cu funcţii de conducere ai Băncii Naţionale a României, precum şi personalul din conducerea băncilor la care statul este acţionar majoritar sau semnificativ;

36. personalul instituţiilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, implicat în realizarea procesului de privatizare, precum şi personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, care administrează sau implementează programe ori proiecte finanţate din fonduri externe sau din fonduri bugetare;

37. preşedinţii, vicepreşedinţii, secretarii şi trezorierii federaţiilor şi confederaţiilor sindicale;

38. prefecţii şi subprefecţii;

39. candidaţii pentru funcţiile de Preşedinte al României, deputat, senator,consilier judeţean, consilier local, preşedinte al consiliului judeţean sau primar.

Autor: Ionel Dancu, Redactor-Sef

Sursa:  stiripesurse.ro

EXCLUSIV: Reacţia lui Mircea Diaconu la decizia CCR

Mircea DiaconuMircea Diaconu a reacţionat astăzi la decizia CCR potrivit căreia un ales aflat în stare de incompatibilitate nu poate ocupa vreo funcţie publică.
În cazul lui Diaconu, legea a fost interpretată astfel încât a reieșit faptul că alesul aflat în incompatibilitate nu poate ocupa aceeași funcție pe care a deținut-o. În cazul lui Diaconu, cea de senator.
Astăzi, CCR a decis că legea trebuie interepretată într-un cadru general, care cuprinde orice funcție publică.
 
Ce spune art. 25 alin. (2) din legea 176/2010:
 
Persoana eliberată sau destituită din funcţie potrivit prevederilor alin. (1) sau faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică ce face obiectul prevederilor prezentei legi, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului. În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcţie sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicţia de 3 ani operează potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti de confirmare a existenţei unui conflict de interese sau a unei stări de incompatibilitate.
 
Contactat de PESURSE.RO, Diaconu a declarat:

”În lege scrie funcţii publice VIRGULĂ cu excepţia celor eligibile. Aşa e în textul legii, aşa că rămâne cum e în lege. Eroarea s-a preluat tot timpul în toate comunicatele de la ANI. Toate care au venit au eludat acestă virgulă. Ăsta e textul legii, aşa că rămâne aşa cum e în lege. Se referă la funcţii numite, alea de demnitate publice care nu sunt eligibile sunt funcţiile alea numite, de ministru, de secretar de stat. Iar restricţia funcţionează doar în zona asta şi nu funcţionează nicaieri în clipa în care există un concurs. Deci orice funcţie care se obţine prin concurs este perfect la îndemâna unuia ca mine”, a spus Diaconu pentru pesurse.ro

Autor: 

Alexandra Iancu
Redactor online, pesurse.ro
Sursa:
  1. Niciun comentariu până acum.
  1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: